Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 2 - Eerbetoon aan Els Borst

De werkgroep ledenparticipatie bestaat uit vijf betrokken leden, waarmee ik regelmatig overleg voer over de versterking van het verenigingsleven en vergroten van de verenigingsdemocratie. Bij binnenkomst melden ze spontaan blij te zijn met projectleider Froukje, die samen met hen heeft nagedacht over de organisatie van kleinschalige bijeenkomsten van leden.

Verenigingsleven

De werkgroep heeft onlangs haar visie op dit belangrijke onderwerp gegeven aan de redactie van Relevant. In ons magazine, dat deze maand weer op de deurmat valt, geven ze aan waarom ze het belangrijk vinden dat we een platform creëren waar leden elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over de diverse aspecten van het levenseinde. De regiobijeenkomsten zijn daarvoor te grootschalig en de spreekuren te individueel. Uit een eerdere enquête blijkt dat er behoefte is aan het vinden van een tussenvorm. Het komende jaar zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hebt u zelf een idee hoe u zoiets in uw eigen plaats kunt opzetten, laat het ons dan weten via r.schurink@nvve.nl.

Verenigingsdemocratie

Met de werkgroep praat ik ook uitgebreid over de voorbereiding van de ledenberaden op 14, 15 en 16 maart. Daar staat het strategisch beleid van onze vereniging centraal en willen we graag in gesprek met onze leden over de toekomstplannen. De werkgroep leverde zelf ook vast een bijdrage aan het debat door de nota van commentaar te voorzien, dat we samen doornamen. De strategienota Waardig Sterven heeft ook veel aandacht getrokken van de media. Ons pleidooi voor legale introductie van de laatstewilpil en euthanasie uit het wetboek van strafrecht heeft veel discussie opgeleverd. Intern was er naast bijval ook kritiek. Omdat het strategisch beleid op de ALV wordt vastgesteld leek het volgens hen er nu teveel op dat het beleid al vast stond. Niets is minder waar. Vanaf het begin hebben we duidelijk gemaakt dat de strategienota onderdeel is van ons democratische besluitvormingsproces en dat we daar graag met onze leden over in gesprek gaan.  Toen de NRC samen met de KNMG eind vorig jaar echter een discussie begon om het debat over euthanasie in ons land verder te brengen, vonden wij dat we onze visie moesten inbrengen en hebben we onze visie in stelling gebracht. Maar nogmaals de ALV stelt de strategie vast. Dus als u mee wilt praten over het strategisch beleid, meldt u dan aan voor de bijeenkomsten in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. De exacte data en tijdstippen staan ook in Relevant.

Els Borst

Op vrijdag was er de onthulling van het borstbeeld van Els Borst. Het beeld werd onthuld door minister Schippers van VWS, in aanwezigheid van de dochter van Els Borst. Het initiatief voor het beeld is genomen door een vijftal jongerenorganisaties als eerbetoon aan wat zij heeft betekend voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. Naast onze eigen NVVE jongeren hebben de jongerenorganisaties van VVD, D66, PvdA en Groen Links een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van dit beeld. Het standbeeld heeft een prominente plek gelregen in de ontmoetingsruimte van de minister en de staatssecretaris, te midden van alle fotoportretten aan de wand van haar voorgangers op het ministerie. Het gaf mij de gelegenheid nog even kort kennis te maken met minister Schippers, die heeft toegezegd een welkomsttoespraak tel houden op de Wereldconferentie Euthanasia 2016 in mei. Vanuit internationaal perspectief speelt Nederland een voortrekkersrol op vraagstukken rond het levenseinde en zijn we blij dat de aanwezigheid van de minister een extra dimensie geeft aan het internationale debat rond vraagstukken rond het levenseinde. Het herdenken van de bijdrage van Els Borst aan dat debat was een mooie afsluiting van de week.


Week 2 - Eerbetoon aan Els Borst

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.