Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 25 - Een opleiding tot stervenshulpverlener.

Na de ALV

Tijdens een lunchbijeenkomst met alle medewerkers bespreken we hoe we de uitkomst van de ALV gaan vertalen. Ten eerste moet de strategienota worden aangepast naar aanleiding van de aangenomen amendementen en bereiden we een verdere verdieping voor van de drie routes die door de ALV zijn vastgesteld. Mijn voorstel om dat te doen in een drietal breed samengestelde werkgroepen valt in goede aarde. Daarbij is het van belang om niet alleen te kijken naar de uitgangspunten en einddoelen van de route, maar ook concrete en haalbare stappen te formuleren die het lange termijndoel van de route helpen te realiseren. Daarmee komen we ook meer uit de ideologische discussie over de drie routes. Wat moeten we nu doen, om draagvlak te creëren in de samenleving voor een breder palet aan keuzes rond het levenseinde dan we nu hebben, staat daarbij centraal. Ten tweede bespraken we de uitvoering van het vastgestelde Jaarplan. Doordat de ALV in mei is gehouden betekent dit natuurlijk niet dat we hebben gewacht met het opstarten van alle punten uit het Jaarplan. Met de nieuwe controller Marjolein buig ik me binnenkort over een nieuwe planning en control cyclus om dit punt te bespreken. Hoe willen we de beleidscyclus in de toekomst beter organiseren is daarbij de vraag. Omdat er nu een keer per jaar een ALV is leggen we daar zowel verantwoording af over het afgelopen jaar door middel van het Jaarverslag en de Jaarrekening, maar bespreken we tevens de plannen voor het lopende jaar. En dat voelt raar als je pas halverwege het jaar de Begroting en het Jaarplan behandeld, terwijl het jaar dan al een aantal maanden bezig is. Samen met het bestuur hoop ik hier een oplossing voor te vinden, die meer recht doet aan de positie van de leden in het besluitvormingsproces. 

Stervenshulpverlener

Een van de voorbeelden van het uitwerken van een route betreft de functie stervenshulpverlener. Het Burgerinitiatief Uit Vrije Wil heeft een stevig pleidooi gehouden voor een rol voor een gecertificeerde stervenshulpverlener, analoog aan de rol van de arts bij de euthanasiewet. De invoering daarvan is indertijd gestrand in de Tweede Kamer. Samen met een opleidingsinstituut bespreken we de mogelijkheid een specifieke opleiding hiervoor op te zetten. Met coördinator Mandy en HR adviseur Jennifer, die in de gezamenlijke werkgroep met docenten van de universiteit zitten, zetten we onze uitgangspunten op een rijtje. Wij zien meerwaarde voor een professioneel opleidingstraject gericht op deze nog niet in ons land bestaande functie, die ook interessant zou kunnen zijn voor onze consulenten. Zij ervaren in het dagelijks contact met onze leden hoeveel waarde er wordt gehecht aan stervensbegeleiding. Bij de pilot laatstewilpil voor de doelgroep voltooid leven zien we ook een rol weggelegd voor een opgeleide stervenshulpverlener, daarom is het goed daar nu vast mee te starten. Eerst met het formuleren van de opleidingseisen en het opleidingsprogramma. Eind augustus hopen we de contouren van de functie stervenshulpverlenerbeschreven te hebben en een concept opleidingsplan te hebben. In de tussenliggende fase zullen we bij onze vrijwilligers sonderen of er belangstelling bestaat om een opleiding te volgen. En hen, op basis van hun eigen ervaringen en indrukken, vragen welke kennis en vaardigheden zij van belang vinden om op te nemen in het curriculum.

Dag van de Wilsverklaring

Deze week hebben projectmedewerker Froukje en ik een overleg met ons mediabureau over de voorbereiding van de Dag van de Wilsverklaring. Die dag besteden we aandacht aan het belang van het opstellen van een wilsverklaring. Op zaterdag 3 september is het idee om in een vijftal plaatsen in het land aandacht te vragen voor dit onderwerp bij het publiek en met hen in gesprek te gaan. In elk van deze plaatsen worden we in de voorbereiding van die dag ondersteund door een van onze vrijwilligers. We spraken over de mediacampagne, die we deels landelijk en deels regionaal willen insteken. Onze radiospotjes willen we wat uitbreiden door gebruik te maken van meerdere stations en tevens willen we de regionale media informeren over de vijf bijeenkomsten. Verder organiseren we die dag een inhoudelijke bijeenkomst waar de handreiking schriftelijke euthanasieverzoek wordt besproken, die het ministerie van VWS samen met de KNMG begin dit jaar heeft uitgebracht. Froukje is druk bezig met het completeren van het programma. Zodra er meer bekend is zullen we dat melden.


Week 25 - Een opleiding tot stervenshulpverlener

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.