Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 27 - Halverwege een druk jaar.

Drie routes

Na afloop van de ALV hebben bestuur en directie een bijeenkomst gehad met de indieners van de amendementen op de strategienota. In eerste instantie was het plan van bestuur en directie om met een drietal breed samengestelde werkgroepen aan de slag te gaan om de drie routes uit te werken, zoals ik in het weblog van week 25 beschreef. Met de drie indieners van de amendementen (Wouter, Hans en Frederique) zijn we inmiddels tot een gewijzigde aanpak gekomen. In de maanden juli en augustus wordt gewerkt aan een gezamenlijke beleidsnota, bestuur en directie maken daarbij dankbaar gebruik van het aanbod van het drietal om daar een concept voor op te stellen. Maandag is hierover een communiqué opgesteld, dat naar alle deelnemers van de ALV is verzonden. In september bespreken we de concept-beleidsnota en hopen we tot een gezamenlijke uitwerking te kunnen komen van de drie routes waar de ALV toe heeft besloten.

Jaarplan 2016

Op donderdag maken we op het bureau de tussenbalans op van het Jaarplan dat de ALV op 14 mei heeft geaccordeerd. We hebben al een groot deel van de plannen gerealiseerd of zijn hard op weg met het boeken van concrete resultaten. Zo maar een greep uit de achterliggende periode: NVVE Jongeren hielden tijdens de Week van de Euthanasie hun congres lanceerden een nieuwe website, in februari was er een drukke week van de euthanasie met de première van onze documentaire “De Strijd om het Einde” en de reacties op het adviesrapport van de commissie Schnabel, in maart waren de ledenberaden over de strategienota, in april werd de scholingsdag nieuwe stijl druk bezocht en presenteerden we nieuwe informatie over zelfeuthanasie op onze website, in mei wisselden we internationaal ervaringen uit op de door ons georganiseerde wereldconferentie Euthanasia2016. De wereldconferentie heeft veel energie binnen het bureau gekost om het tot een succes te maken, maar gelet op de positieve reactie van de 350 deelnemers was het de moeite waard. Maar ook de komende maanden zitten we niet stil: we zijn druk bezig met het beïnvloeden van de besluitvorming van het parlement over de doelgroep voltooid leven (wat al heeft geleid tot de aankondiging van een Initiatiefwet door D66!), het uitwerken van de pilot rond de laatstewilpil, de dag van de wilsverklaring die op vijf plaatsen in het land wordt gehouden, de uitgifte van een neutrale niet-reanimerenpenning door de Nederlandse Patiëntenfederatie (nieuwe naam voor de NPCF) en het plannen van een symposium in het najaar. Maar ondertussen gaan de lezingen en presentaties in het land en de informatievoorziening aan de leden ook gewoon door. Kortom we hebben het druk, maar we boeken mooie resultaten. 

Toetsing euthanasie ‘onzorgvuldig’

Afgelopen week was er een melding ‘onzorgvuldig’ van de Regionale Toetsingscommissie over een door een arts van de Levenseindekliniek verrichte euthanasie.  Op de inhoud van de casus ga ik niet in. Voor een reactie op deze uitspraak verwijs ik naar de website van de Levenseindekliniek die achter de arts staat. Van een andere arts die ik sprak begreep ik deze week dat zoiets veel impact heeft. Van meerdere kanten heb ik dat gehoord, dat je je zelf tijdelijk verdachte voelt zolang er geen uitspraak is van de toetsingscommissie. Maar ook als je een positief advies van een SCEN-arts hebt kan er dus een oordeel ‘onzorgvuldig’ volgen, zoals in dit geval. Hierdoor wordt ook het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld en wordt bekeken of je strafrechtelijk vervolgd moet worden. Hoewel er in ons land nog geen arts is vervolgd en veroordeeld hebben dergelijke uitspraken van de toetsingscommissie wel degelijk effect, niet alleen op de betrokkene maar ook op de beroepsgroep. De schrik zit er even goed in. Het is fijn dat de Levenseindekliniek dan achter je staat.


Week 27 - Halverwege een druk jaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.