Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 3 - Aandeel euthanasie in sterfgevallen groeit

Exit International

Begin deze week keerde ik terug van een wat langere vakantie, die ik echter regelmatig moest onderbreken voor actuele ontwikkelingen. Maar dat hoort bij de job. De wekelijkse weblogs heb ik wel overgeslagen. Dit is dus de eerste van het nieuwe jaar. Op maandag trof gelijk een volle agenda, de volle mailbox had ik in het weekend al grotendeels weggewerkt. Op maandag spraken voorzitter Margo en ik met Philip en Fiona Nitschke, de oprichters van Exit International, die hun uitgeverij in Nederland hebben gevestigd. Van hen hoorden we dat er binnen drie maanden een Nederlandse editie verschijnt van het Peaceful Pill Handbook. Dat is goed nieuws voor onze leden die informatie willen over betrouwbare adressen voor de “Pil van Drion”. Van hen begrepen we ook dat er een buitenlands laboratorium is gevonden dat deze middelen voorafgaand aan eventuele inname wil testen. Elk individu kan een hoeveelheid van het aangeschafte poeder inzenden en krijgt dan een rapportage over de samenstelling en potentiële werking van het middel. Een belangrijke ontwikkeling, omdat er ook nogal wat middelen op internet worden aangeboden die onbetrouwbaar zijn.

Twee wetten

Aansluitend aan dit gesprek vond de nieuwjaarsreceptie plaats, waar tal van genodigden met ons het glas hebben geheven op het nieuwe jaar. Er wordt met spanning uitgekeken naar de Kamerverkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet. Samen met de werkgroep politiek hebben we ons deze week al gebogen over de Initiatiefwet van D66 en zullen we het nieuwe kabinet duidelijk maken dat van hen verwacht wordt dat zij de Wet Voltooid Leven opnemen in het Regeerakkoord. Deze wet komt naast de bestaande euthanasiewet. Tijdens de nieuwjaarsreceptie begreep ik dat in 2016 het aantal gehonoreerde euthanasieverzoeken weer sterk gestegen is, na de relatief bescheiden stijging van 5% in het jaar daarvoor. Voor de exacte getallen is het wachten op het Jaarverslag van de toetsingscommissie. Mijn verwachting is dat het aandeel euthanasie en hulp bij zelfdoding over 2016 wel eens boven de 4% uit zou kunnen komen van het totaal aantal sterfgevallen in ons land. Dit jaar start weer een vijfjaarlijkse analyse van de wijze waarop we overlijden in ons land, het zogenoemde sterfgevallen onderzoek. Tevens kunnen we dit jaar, het jaar dat de euthanasiewet 15 jaar bestaat, de 3e evaluatie verwachten van de wet. Deze week ontving ik een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de evaluatie, waar ik graag op in ga.

Relevant

Deze week is ook de Relevant gedrukt, met dit keer een themanummer over het voltooid leven. Op 24 januari valt deze weer in de bus bij onze 167.000 leden. Deze keer met mooie interviews met minister Schippers en Pia Dijkstra over het maatschappelijk debat over dit onderwerp en hun visie daarop. In Relevant treft u ook een brief aan van het bestuur. Deze geeft een nadere uitleg over de aanleiding voor een extra ALV, die op 25 maart wordt gehouden. Naast de democratische vernieuwing van onze vereniging staat ook het strategisch beleid op de agenda. Door de aankondiging van het kabinet en de Initiatiefwet van D66 over een wet die het voltooide leven gaat regelen is de nota Waardig Sterven, die is besproken op de ALV van mei 2016, ingehaald door de politieke realiteit. Tijdens de expertmeeting die we hielden over de euthanasiewet adviseerden de experts het bestuur om, nu er een nieuwe wet voltooid leven is aangekondigd, even een pas op de plaats te maken met het ter discussie stellen van de huidige kaders van de euthanasiewet. Het bestuur vindt dat een verstandig advies en wil zich maximaal inspannen om die nieuwe wet te realiseren. Een en ander vraagt dus om herijking van de strategische koers. Een tweetal leden, de heren Wouter Beekman en Hans van Dam, hebben samen met een groot aantal vrijwilligers het afgelopen half jaar een nieuwe meerjarige strategienota geschreven genaamd Vrijheid van Sterven. Deze is in december besproken met het bestuur. Over de inhoud van het voorgestelde strategisch beleid bestaat grote eensgezindheid, zoals ook bleek tijdens een landelijk beraad dat het bestuur op 3 januari organiseerde. Het bestuur gaat deze concept-nota met een positief advies voorleggen aan een extra ALV. De leden krijgen voorafgaand aan de extra ALV de gelegenheid zich over het nieuwe beleid uit te spreken op een drietal ledenberaden. Informatie over de extra ALV, de ledenberaden en het ledenoverleg vind u onder de genoemde kopjes. Op 6 mei vind de regulier ALV plaats, waar de formele jaarstukken worden behandeld. Informatie over de reguliere ALV kunt u hier vinden.


Week 3 - Aandeel euthanasie in sterfgevallen groeit

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.