Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 3 - Canada voegt zich bij landen die hulp bij zelfdoding wettelijk regelen

Maandag 18 januari was onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Tal van vrijwilligers, bevriende organisaties en andere relaties hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging, Onder de aanwezigen die ik mocht begroeten, trof ik ook een aantal oud bestuursleden waar ik nog niet kennis mee had gemaakt als Eugene Sutorius en Jacob Kohnstamm. Jacob werd door bestuursvoorzitter Margo nog even apart toegesproken omdat net bekend is geworden dat hij benoemd is tot coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Daarmee neemt hij het stokje over van scheidend voorzitter Willie Swildens, die op 28 januari afscheid neemt.

Wilsverklaringen
Op de regiobijeenkomst in Ermelo waren weer veel belangstellenden afgekomen. Ruim 160 aanwezigen luisterden aandachtig naar de uitleg die Jan en Angela van de Presentatiedienst gaven over de euthanasiewet en de wilsverklaringen. Daarbij werd natuurlijk ook aandacht besteed aan de nieuwe Handreiking van VWS over het schriftelijke euthanasieverzoek. Vorig jaar werden er maar liefst 16.000 wilsverklaringen aangevraagd door onze leden. In toenemende mate maken de leden daarbij ook gebruik van de mogelijkheid om deze verklaringen digitaal in te vullen. Nu er door notarissen reclame wordt gemaakt voor het levenstestament krijgen wij ook steeds vaker de vraag of dat van belang is. Het is uiteraard aan de leden zelf om dat wel of niet te willen, maar ten opzichte van de wilsverklaringen die wij uitgeven heeft een levenstestament geen toegevoegde waarde. U kunt zich dus veel geld besparen als u het zelf goed vastlegt met behulp van onze wilsverklaringen. 

Hoge Raad Canada verlengt termijn hulp bij zelfdoding
Woensdag is er een interview op camera met Associated Press. Zij volgen met belangstelling het debat in Nederland over euthanasie. Een van de zaken die ik altijd benadruk is dat er in de westerse wereld een groot draagvlak bestaat voor een goede wettelijke regeling rond hulp bij zelfdoding door artsen. The Economist heeft dat laatst weer eens onderzocht en laat zien dat met uitzondering van Polen en Rusland grote meerderheden bestaan voor legalisering van hulp bij zelfdoding. In Canada zijn inmiddels de eerste stappen op weg naar legalisering gezet en is sinds 10 december vorig jaar hulp bij zelfdoding door artsen wettelijk toegestaan in Quebeq. De Hoge Raad heeft daar deze week nog aan toegevoegd dat alle inwoners van Canada nu niets meer in de weg staat om zo’n verzoek te doen en heeft de regering vier maanden de tijd gegeven om een goede wet te maken die dit regelt. In de tussentijd is hulp bij zelfdoding dus toegestaan. Een mooie stap op weg naar definitieve legalisering. Canada voegt zich zo bij het rijtje Nederland, België, Luxemburg en vijf Amerikaanse Staten. We zijn reuze benieuwd naar hun verhaal dat zij komen vertellen op de Wereldconferentie die wij organiseren van 11 tot 14 mei in Amsterdam. Het programma is bijna rond. U kunt hier vast een kijkje nemen.

Hoorzitting euthanasie bij minderjarigen
Op vrijdag was ik uitgenodigd voor een hoorzitting van de Tweede Kamer over euthanasie bij minderjarigen. Hoewel de Staatscommissie Euthanasie en de Gezondheidsraad adviseerden om geen leeftijdsgrens te hanteren is deze in 1999 toch ingevoerd. Wij constateren dat er nu voor 1 tot 12 jarigen geen goede regeling is en steunen de kinderartsen bij hun oproep aan de politiek voor een goede oplossing. Wij denken dat het goed zou zijn als de euthanasiewet ook zou kunnen gelden voor wilsbekwame minderjarigen, die ernstig ziek zijn en voor wie palliatieve zorg geen reële optie meer is. Daarnaast adviseren wij om ook de leeftijdsgrens van 1 jaar in de nieuwe wet rond levensbeëindigend handelen bij late zwangerschapsafbreking en pasgeboren los te laten. U kunt onze bijdrage hier lezen.


Week 3 - Canada voegt zich bij landen die hulp bij zelfdoding wettelijk regelen

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.