Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 34 - Een volle agenda.

Na een korte vakantie trof ik de gebruikelijke stapel post en e-mails en een volle agenda. Hieronder een greep uit een aantal verenigingszaken waar ik de afgelopen week over vergaderde.

Relevant

Met de redactie van Relevant namen we het volgende nummer door, dat op 18 oktober weer verschijnt. Eindredactrice Els had samen met bladmanager Ronald de vergadering voorbereid. Uit de vele interessante onderwerpen die de revue passeerden was het soms lastig kiezen, maar het is gelukt. De komende maand worden de interviews gemaakt en worden de mensen benaderd die we vragen om een bijdrage te leveren aan het nieuwe nummer. Het wordt weer een interessante editie!

Auditcommissie

Met de auditcommissie bespreken we deze week een aantal financiële zaken. Penningmeester Hein en bestuurslid Chris nemen de stukken door met mij en onze nieuwe controller Marjolein. Op de agenda staat onder andere het bespreken van de halfjaarcijfers, die we met een positief resultaat hebben afgesloten. Het bestuur heeft inmiddels ingestemd met het publiceren van de kwartaalrapportage op onze website, waarin we naast de financiële cijfers ook laten zien waar we het afgelopen kwartaal druk mee zijn geweest. Verder hebben we ons gebogen over een procedure voor het kiezen van een nieuwe accountant, omdat we vinden dat het een goed gebruik is om na een aantal jaren van accountant te wisselen. Daarnaast stonden we stil bij de tegenvallende exploitatie van de Wereldconferentie. Zoals de penningmeester op de ALV al aankondigde is het tekort een ton groter uitgevallen dan vooraf gedacht. Hoewel we inhoudelijk een geweldige conferentie hebben gehad met 350 deelnemers, is het aantal deelnemers veel te optimistisch ingeschat waardoor de inkomsten tegenvielen en onvoldoende zijn gebleken om de al gemaakte kosten te dekken. Op de volgende ALV zal verantwoording worden afgelegd over deze overschrijding aan de hand van een uitgebreide evaluatie. Verder hebben we gesproken over de planning en control cyclus van onze vereniging. In dat kader was ook de vraag aan de orde of er een dan wel twee ALV’s georganiseerd moeten worden. Voor beide valt wat te zeggen en ik heb toegezegd daar een beleidsnotitie voor het bestuur over te maken, waarin ook de plannen om de leden meer invloed te geven op het beleid in meegenomen zullen worden. Uiteraard zal ik die ook bespreken met de werkgroep ledenparticipatie.

Presentatiedienst

Op donderdag was ik bij de jaarlijkse dag van de Presentatiedienst (PD). De ruim 40 vrijwilligers van de PD verzorgen maandelijks de informatievoorziening tijdens regiobijeenkomst, geven veel lezingen aan kleine en grote groepen in het land en bemensen onze stands tijdens de congressen en bijeenkomsten. Onder leiding van coördinator Karina werd er in het ochtendgedeelte teruggeblikt op het afgelopen half jaar en goede afspraken gemaakt over de inzet voor de komende periode. Hierna informeerde ik hen over de laatste actuele ontwikkeling rond de niet-reanimeren penning en onze plannen om betere oplossingen te bewerkstelligen voor de doelgroep voltooid leven. In het middaggedeelte was er een actieve sessie, waarin onder begeleiding van een trainer werd geoefend in het geven van feed-back aan elkaar. Een belangrijk onderwerp omdat de leden van de PD na afloop van een lezing elkaar terugkoppelen over wat er wel of niet helemaal goed is gegaan. We spraken tevens af dat de PD mijn publieke optredens daarbij meeneemt, dus ik weet me nu verzekerd van zeker 40 paar positief kritische en deskundige ogen.


Week 34 - Een volle agenda

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.