Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 40 - Desmond Tutu bepleit assisted dying

Desmond Tutu

In een artikel in The Washington Post laat aartsbisschop Desmond Tutu een pleidooi horen voor het recht van stervende mensen om zelf te mogen bepalen hoe ze moeder aarde willen verlaten. Hij stelt dat hij zich zijn hele leven heeft ingezet voor de waardigheid van het leven. Nu zijn eigen einde nadert, hij viert vandaag vrijdag 7 oktober zijn 85e verjaardag, blikt hij vooruit op zijn eigen levenseinde. Naast beschikbare palliatieve zorg vindt hij dat de optie van waardig sterven via hulp bij zelfdoding legaal beschikbaar moet komen. Hij verwijst daarbij naar recente besluitvorming in Californië en Canada waar ernstig zieke mensen sinds kort de mogelijkheid hebben om respectievelijk hulp te krijgen van artsen bij het verkrijgen van medicatie om zelf te sterven of waar hulp van een arts via euthanasie mogelijk is. Dit bijzondere geluid geldt nog steeds als een controversieel standpunt binnen de religieuze wereld. Tutu zegt het overigens niet voor het eerst en roemt in het interview zijn voormalige collega aartsbisschop Lord Carey uit Groot Brittannië, die vanwege datzelfde standpunt moest aftreden. Hij steunt Lord Carey in zijn streven om een wet voor hulp bij zelfdoding te realiseren en ondersteunt de beweging in zijn eigen land om ook in Zuid Afrika een wet tot stand te brengen.  Langzaam maar zeker komen steeds meer landen tot de conclusie dat wetgeving voor hulp bij zelfdoding een essentieel onderdeel vormt van goede levenseindezorg. Tutu levert hier als internationaal bekend persoon met een duidelijke religieuze signatuur een belangrijke bijdrage aan.

Expertmeeting

Vandaag gaan de persoonlijke uitnodigingen de deur uit voor een expertmeeting op 30 november, die ik samen met onze juriste Laura en jurist Tim Vis van Spong advocaten voorbereid. Directe aanleiding voor de expertmeeting met een groot aantal juristen, artsen en ethici van naam, vormt het feit dat de euthanasiewet volgend jaar 15 jaar bestaat. Laura en Tim maken een notitie voor deze bijeenkomst om de positie van hulp bij zelfdoding en euthanasie in het recht en binnen de medische professie te beschouwen. Zij zullen terugblikken op de argumenten die zijn gebruikt bij de totstandkoming van de euthanasiewet en de gemaakte keuzes opnieuw wegen, mede in het licht van recente ontwikkelingen, standpunten en toekomstvisies over hulp bij zelfdoding en euthanasie. Een bijzonder bijeenkomst met een select gezelschap binnen, maar ook vooral buiten de NVVE. Ik kijk er nu al naar uit. En uiteraard breng ik u op de hoogte van de uitkomsten.

Relevant

Deze week is de komende editie van Relevant afgerond en gaat ons magazine weer naar de drukker. Er staan weer interessante artikelen in, die het lezen meer dan waard is. Vanaf deze plek spreek ik als hoofdredacteur a.i. graag een woord van dank uit voor de professionele inzet van onze redactieleden. Telkens weer ben ik onder de indruk van de kracht van het woord. Mooi dat zij er elke keer in slagen om de meest bijzondere verhalen in journalistieke vorm te gieten zodat onze leden op de hoogte blijven dan de ontwikkelingen rond het levenseinde. Van bladmanager Ronald begrijp ik dat hij op 18 oktober weer bij onze 166.000 leden in de bus valt. Dus nog even geduld.


Week 40 - Desmond Tutu bepleit assisted dying

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.