Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 42 - Groot draagvlak voor nieuwe wet Voltooid Leven.

Voltooid Leven

De media berichten nog dagelijks over het kabinetsvoornemen om een nieuwe wet te maken voor de mensen die lijden aan het leven. Deze wet voltooid leven moet naast de huidige euthanasiewet gaan functioneren. De meeste reacties zijn positief en een opinieonderzoek van Maurice de Hond laat zien dat bij de partijen VVD, PvdA, GroenLinks, 50Plus, PVV en SP ruim driekwart van hun achterban de nieuwe wet steunt. De christelijke partijen steunen het voorstel niet, maar het CDA gaat het niet als breekpunt hanteren bij de kabinetsformatie. Ik ben reuze benieuwd hoe het Tweede Kamerdebat op 26 oktober gaat verlopen. De door ons gelanceerde website www.voltooidleven.nl werd de afgelopen week druk bezocht en wij krijgen veel positieve reactie op de verhalen van de zes geportretteerde mensen. De afgelopen week hebben we elke dag een foto van een van hen met een citaat geplaatst in de dagbladen Trouw en de Volkskrant. Vaak werden we ook gebeld door journalisten of zij in gesprek konden met deze mensen en hebt u ze wellicht al zien voorbijkomen op tv of in de krant. Met deze actie zijn we er in geslaagd om de doelgroep een gezicht te geven en het abstracte begrip voltooid leven te vertalen in persoonlijke verhalen.

De commissie Schnabel

De commissie Schnabel reageert intussen verstoord op de reactie van het kabinet. De geleerden voelen zich niet gehoord en voelen zich niet serieus genomen. Voor hen is het misschien goed om zich te verplaatsen in iemand die zijn leven voltooid vindt en zijn verzoek om hulp bij zelfdoding niet gehonoreerd krijgt door de arts. Dat eindigt vaak dramatisch met een groot aantal zelfdodingen of mensen die zich genoodzaakt zien dan maar te stoppen met eten en drinken. Daarmee wordt hun een humane dood ontzegt en dat is precies wat het kabinet nu wil veranderen. Daarmee vergeleken is de deuk in het ego van de geleerden gering. En per slot van rekening was het maar een advies. Mij is nog steeds niet duidelijk waarom iemand niet zelf mag beslissen dat zijn eigen leven geleefd is. Dat het proces veilig, toetsbaar, transparant en deskundig moet verlopen staat buiten kijf. Ik steun het kabinet volledig in hun opvatting over de autonomie en begrijp dat ze zowel de beschermwaardigheid van het leven belangrijk vinden als het gegeven dat iemand zelf de regie mag voeren over zijn eigen levenseinde. Over de precieze invulling zal nog veel gediscussieerd worden en daarin zullen wij ook ons steentje bijdrage. Als voorschot daarop vast de vraag waarom de stervenshulpverlener onder het strafrecht gebracht zou moeten worden. Die reden ontgaat mij al bij de artsen die al bijna 15 jaar de euthanasiewet professioneel en deskundig uitvoeren. Maar daar gaan we tijdens een expertmeeting op 30 november nog nader op in tijdens een bijeenkomst met tientallen artsen, juristen, ethici en andere deskundigen.

Stervenshulpverlener

Opvallend genoeg hebben de beroepsorganisaties van artsen en verpleegkundigen nog niet gereageerd. De eerste geluiden stemmen nog niet gerust. Er worden bijvoorbeeld door artsen in de media veel vragen opgeworpen over de rol van de stervenshulpverlener. Door Paul Schnabel wordt deze nieuwe functionaris zelfs weggezet als een ‘griezelige functie”. Te triest voor woorden. Mijn oproep aan de beroepsorganisaties KNMG (artsen) en de V&VN (verpleegkundigen) is om mee te denken over de inhoud van deze nieuwe functie en de kennis en vaardigheden die deze functionaris moet bezitten. In Canada mogen specialistische verpleegkundigen euthanasie en hulp bij zelfdoding uitvoeren en in Zwitserland hebben veel ‘freitodbegleiters’ een verpleegkundige achtergrond. Misschien niet zo gek om artsen vooral een rol te laten spelen in de euthanasiewet en gespecialiseerde verpleegkundigen in de wet voltooid leven?


Week 42 - Groot draagvlak voor nieuwe wet Voltooid Leven

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.