Maandag 2 november stond de dag van de euthanasie voor de 8e keer op de agenda. De Franse politicus Jean Luc Romero heeft als actief lid van Right to Die Europe deze dag indertijd gelanceerd.

In Frankrijk waren op deze dag dan ook veel activiteiten gepland. Omdat die dag in ons land te boek staat als Allerzielen hebben wij er voor gekozen om de activiteiten niet op 2 november te houden, maar deze te concentreren in de “week van de euthanasie”, die van 13 tot 20 februari wordt gehouden.

Social media

Ter voorbereiding op de bestuursvergadering van 3 november bekeek ik de kwartaalrapportages van de afdelingen adviescentrum, bedrijfsvoering en communicatie. Hieruit blijkt dat we nog steeds groeien. Zowel qua ledenaantal (we hebben nu 164.000 leden) als qua bezoekers van onze social media (Twitter, Facebook, LinkedIn en onze eigen website). In dit digitale tijdperk willen we graag interactiever met onze leden communiceren. De nieuwsbrief, die gemiddeld eens per twee weken wordt verzonden naar 17.000 adressen, willen we ook onder de aandacht brengen van een groot aantal leden die bij ons in het bestand staan met een e-mailadres. We zullen hen binnenkort per e-mail een bericht sturen. We hopen dat veel leden aangeven dat ze de nieuwsbrief vanaf nu ook willen ontvangen. Daarvoor is het wel van belang dat we over de juiste e-mailadressen beschikken. Dus bij deze een oproep om via Mijn NVVE in te loggen en na te gaan of uw gegevens nog actueel zijn. Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn als u op de hoogte wilt blijven!

Strategische koers

Op dinsdag hebben we een extra lunchbijeenkomst gepland, waar ik middels een diapresentatie, de plannen voor de nieuwe strategie van de NVVE met onze medewerkers bespreek. De input die ik kreeg neem ik mee naar de vergadering van het bestuur diezelfde avond, waar we de plannen hebben vastgesteld. Volgende week zullen we onze strategische visie en de actieplannen middels een persbericht lanceren. Binnenkort bespreek ik met de werkgroep ledenparticipatie op welke wijze we de leden actiever kunnen betrekken bij de discussie over het strategisch beleid. De gedachte is dat we begin maart volgend jaar een drietal bijeenkomsten voor de leden organiseren, waar de strategische koers en de plannen voor de lange en korte termijn worden bediscussieerd. Daarna kan de algemene ledenvergadering de plannen in mei 2016 bespreken en vaststellen. Natuurlijk zullen we de plannen, zodra ze kunnen worden vrijgegeven, ook op onze website zetten en gaan we met externe partners in gesprek om het draagvlak te toetsen voor onze ideeën.

Wettelijke regelingen rond het levenseinde
In The Economist verscheen een interessant overzicht hoe er door de bevolking van een groot aantal Europese landen wordt gedacht over wettelijke regelingen om waardig sterven rond het levenseinde mogelijk te maken. Vrijdag 6 november beslist de Bondsdag over de Sterbenshilfe, zoals zij dit noemen. Niet alle landen zullen de wetgeving van ons land daarbij kopiëren, omdat euthanasie voor de meeste politici, maar ook veel artsenorganisaties, nog een moeilijk onderwerp is. Het is dan interessant te zien dat het wel sterk leeft onder de bevolking, waarbij bijna in alle landen grote meerderheden zijn om goede wettelijke regelingen tot stand te brengen. In het vorige weblog berichtte ik al over de NRC, die in samenwerking met de KNMG, gestart met een lezersonderzoek waaruit o.a. een groot draagvlak komt voor de introductie van een laatstewilpil. De uitkomsten staan op onze website.

Symposium Voltooid Leven

Het is evident dat debat in ons land verschuift van barmhartigheid naar zelfbeschikking, een trend die de komende jaren versterkt door zal zetten nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat en de vergrijzing zichtbaar wordt. Op ons symposium Voltooid Leven op 26 november zullen we hier aandacht aan te besteden. We zijn blij dat Paul Schnabel, de voorzitter van de commissie Voltooid Leven onze uitnodiging om te komen spreken heeft aanvaard. Het symposium was snel uitverkocht, dus helaas kunt u zich niet meer inschrijven. Maar via dit weblog en onze website zullen we u natuurlijk informeren over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.    


Week 45 - Van barmhartigheid naar zelfbeschikking

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.