Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 49 - Het Palet aan keuzes aan het levenseinde

Symposium

Deze week stond vooral in het teken van ons symposium, dat voortreffelijk was georganiseerd door communicatiemedewerker Stefanie en projectmedewerker Reina, daarbij ondersteund door tal van medewerkers en vrijwilligers op de dag zelf. Onder de leiding van dagvoorzitter Ria Bremer passeerden tal van keuzes aan het einde van het leven de revue in een uitverkocht huis. PodiumT verzorgde de culturele aftrap met een mooie sketch over de dilemma’s die je als oudere patiënt aan het eind van je leven tegen kunt komen. Heel herkenbaar vond de zaal in de aansluitende discussie. Tijdens het plenaire gedeelte namen coördinator Carla en hoogleraar Suzanne van de Vathorst het palet aan keuzes door met de ruim 300 aanwezigen. Daarna volgden tal van interactieve workshops over o.a.  palliatieve sedatie, stoppen met eten en drinken, zelfeuthanasie, hulp bij zelfdoding, het gesprek met de arts over euthanasie en het belang van individuele wilsverklaringen. Als NVVE vinden we het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over alle opties aan het einde van het leven.

Autonomie en zelfbeschikking

Als je tot het einde wilt leven is het over het algemeen goed geregeld in ons land. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst regelt de rechten en plichten van artsen en patiënten en gaat uit van autonomie en zelfbeschikking. Binnen die wet heb je als patiënt het recht om behandelingen te weigeren. Wil je legaal een einde aan je leven maken dan ligt het ingewikkelder. De euthanasiewet biedt dan een oplossing voor mensen met een medische aandoening die uitzichtloos is en die ondraaglijk lijden. Hier is geen sprake van een recht, maar betreft het een verzoek dat door een arts wordt beoordeeld. De aangekondigde wet voltooid leven gaat uit van autonomie, maar ook daar is volgens het kabinet sprake van een toetsing. Het is nog onduidelijk hoe die wet er uit komt te zien. Mensen die het allemaal zelf willen regelen stoppen nu soms met eten en drinken, nemen dodelijke medicijnen in of kiezen voor drastischer methoden.

Wat waardig sterven is bepaalt het individu

Bij al deze onderwerpen hebben we tijdens het symposium uitvoerig stilgestaan. Aan de reacties na afloop hebben de aanwezigen dit complete overzicht als positief ervaren, hoewel er af en toe ook een kritische noot te horen viel. Ik ben zelf verheugd dat we ook onderwerpen die vroeger gevoelig lagen binnen de NVVE hebben kunnen bespreken. Welke keuzes mensen maken aan het einde van hun leven en of zij iets waardig vinden zal per persoon verschillen. Het is niet aan ons waardeoordelen te verbinden aan de gekozen optie. Leden mogen van ons goede en betrouwbare  informatie verwachten, zodat ze die keuze zelf kunnen maken. En natuurlijk ligt het ook op onze weg om alle opties aan het einde van  het leven te realiseren, die mensen in staat stelt een waardig einde aan hun leven te maken. Te beginnen met het concretiseren van de nieuwe wet voltooid leven.


Week 49 - Het Palet aan keuzes aan het levenseinde

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.