Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 50 - Redeneren vanuit het perspectief van de patiënt.

Broad-view
Woensdag heb ik samen met Annemarie (hoofd adviescentrum) een afspraak met Clemence Ross, voormalig staatssecretaris van VWS. We treffen haar in Bunnik, waar ze als bestuurder parttime verbonden is aan Agora. Agora is in feite een kenniscentrum dat een netwerkfunctie vervult op het terrein van de palliatieve zorg. Agora wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is sinds kort actiever betrokken bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Ze vertelt met enthousiasme over de verbindende rol van Agora in de palliatieve zorg en de wereld die nog te winnen is. De kracht van de organisatie is om breed te blijven kijken naar de laatste levensfase van patiënten, vertelt ze. Door met verschillende partijen te kijken naar de casus van een patiënt in de laatste levensfase maak je het persoonlijk en creëer je betrokkenheid, is haar ervaring. Broad-view is daarbij het devies en lijkt daadwerkelijk diverse partijen nader tot elkaar te brengen. In plaats van uit te gaan van je eigen normen en waarden gedreven organisatiedoelen verplaats je je in het perspectief van de patiënt en verdwijnen tegenstellingen. Mooie concrete voorbeelden van intense persoonlijke situaties staan op de site van Agora, waar longarts Sander de Hosson wekelijks blogt over zijn patiënten. Menselijke verhalen waar de worsteling van de arts met de stervensfase van de patiënt voelbaar wordt. Een aanrader.

Medische adviesraad en Verpleegkundige Adviesraad
De geplande gezamenlijke vergadering van de Medische Adviesraad en de Verpleegkundige Adviesraad van de NVVE moest ik helaas cancelen, omdat er teveel afmeldingen waren. Wel jammer, omdat we de middelen en methoden voor zelfeuthanasie zouden gaan bespreken. Het adviescentrum heeft alle opties de afgelopen weken op een rijtje gezet. Volgende week gaan we op kantoor de notitie verder bespreken, waarna we die begin volgend jaar door zullen nemen met de adviesraden. Voor onze vereniging zijn het belangrijke adviesorganen, omdat wij zelf niet dagelijks actief zijn in het veld. De leden van de Medische en Verpleegkundige Adviesraad zijn dat wel en kunnen ons dus input leveren vanuit de dagelijkse praktijk. Ik heb een afspraak gemaakt met John Bos, die graag door wilde praten over de strategienota. Het werd een boeiend gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen palliatieve zorg, hulp bij zelfdoding en euthanasie. John heeft daar op de website van de Levenseindekliniek, waar hij als trainer aan verbonden is, recent een mooi artikel over geschreven. 

Euthanasie in België
In de loop van de week komen er berichten uit België, waar een aantal psychiaters en psychologen een open brief hebben opgesteld, die is opgepikt door dagblad De Morgen. Kortweg komt het er op neer dat zij waarschuwen voor wat zij noemen de banalisering van euthanasie. Directe aanleiding voor hun initiatief is een casus in België, waarbij euthanasie is verleend bij een patiënte waar sprake zou zijn van een depressie. De casus is door de Belgische toetsingscommissie besproken en voor het eerst in haar bestaan heeft zij dit onder de aandacht van justitie gebracht en dreigt vervolging van de arts. In hun verklaring pleiten de opstellers van de brief er voor dat in de toekomst alleen toestemming voor euthanasie mag worden gegeven als er sprake is van aantoonbare afwijkingen in de hersenen. In een mooie reactie (in korte tijd ondertekend door ruim 140 bij dit onderwerp betrokken wetenschappers, psychiaters, psychologen en bestuurders) wordt op een evenwichtige wijze de argumentatie van de tegenstanders van euthanasie bij psychiatrie onderuit gehaald. ‘Stop met de banalisering van het lijden’, is kort samengevat de tegenreactie. En accepteer dat de patiënt zelf over de ondraaglijkheid van het lijden gaat en niet de psychiater. Een mooi doorwrocht betoog, waar ik als directeur van onze vereniging graag mijn handtekening onder heb gezet. Ook in ons land blijft euthanasie bij psychiatrie nog tot veel discussie leiden. Daarom hebben we als NVVE samen met een Belgische en een Nederlandse psychiater een abstract ingediend voor het komende congres van de vereniging van psychiaters in ons land, de NVvP. Het door Bas (projectleider) opgestelde abstract is tot ons genoegen gehonoreerd. Begin volgend jaar gaan we de workshop samen voorbereiden. We kijken nu al uit naar de ongetwijfeld intensieve discussies over dit onderwerp en hopen psychiaters te inspireren het patiënten perspectief meer mee te laten wegen bij hun oordeel over euthanasie.


Week 50 - Redeneren vanuit het perspectief van de patiënt

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.