Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 51 - Verenigingsdemocratie en verenigingsleven versterken.

Onderwijs en Onderzoek
Tijdens de bestuursvergadering van deze week staat het aanstaande vertrek op de agenda van een van de bestuursleden. De zittingstermijn van Jan Ringoir, die de portefeuille onderzoek en onderwijs beheert, zit er medio volgend jaar op. We bespreken de werving en de selectieprocedure. De vacaturetekst is klaar en zal binnenkort op onze website worden geplaatst. Hopelijk kunnen we op de ALV in mei een waardige vervanger voorstellen. We zijn op zoek naar een actieve academicus. Iemand die ons kan helpen meer wetenschappelijk onderzoek te doen en meer aandacht te besteden aan het onderwijs van medici, met het accent op vraagstukken rond het levenseinde. Te gast bij dit onderwerp was “onze hoogleraar” Suzanne van de Vathorst, die de leerstoel “Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven” bekleedt. Deze bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door onze vereniging. Suzanne hebben we al meermalen kunnen zien in o.a. Buitenhof en op diverse congressen en haar optreden geeft net dat extra accent aan onze visie. Het komt toch anders over als een professor het nog eens netjes verwoordt... Mooi dat we op deze wijze de wetenschap kunnen verbinden aan het realiseren van onze doelstelling om waardig sterven voor iedereen in ons land op een hoger plan te brengen.

Werkgroep Ledenparticipatie
In de volgende Relevant, die in januari verschijnt, besteden we ook aandacht aan de Werkgroep Ledenparticipatie. De redactie heeft de vijf leden tellende werkgroep gevraagd naar hun ideeën over de versterking van de verenigingsdemocratie en het verenigingsleven. Deze week heb ik daar nog contact over met de voorzitter van de werkgroep Nancy van der Putten, omdat we op 14, 15 en 16 maart ledenberaden willen organiseren over de nieuwe strategienota. Met de leden willen we graag in gesprek over de korte- en langetermijnvisie, wat uiteindelijk moet leiden tot het vaststellen van het beleid op de ALV in mei. Ten aanzien van het onderwerp verenigingsleven is de werkgroep voorstander van kleinschalige bijeenkomsten in het land. Daar kunnen leden elkaar ontmoeten en kan “uitwisseling van individuele ervaringen en vragen op het gebied van het levenseinde” aan bod komen, zoals Nancy het stelt. Samen met Froukje (projectleider) bespreek ik op welke wijze we beide zaken zullen organiseren. Froukje zal samen met de werkgroep concrete plannen maken voor kleinschalige bijeenkomsten volgend jaar, die we dan half januari zullen agenderen en bespreken. Mooie eerste stappen op weg naar meer verenigingsdemocratie en meer verenigingsleven.  

Mediatraining
Op vrijdag bespreek ik de mediatraining, die ik volgende week ga doen bij de Media Academie in Hilversum. Inmiddels heb ik de afgelopen maanden meerdere interviews met journalisten van radio, tv en kranten achter de rug en ga ik samen met de trainers de tv- en radiofragmenten terug luisteren. Zelf vind ik dat het nog niet overal perfect verliep en gelukkig zijn er ook genoeg mensen in onze vereniging die hun feedback op mijn media optredens niet onder stoelen of banken steken. Ik ben daar blij mee en sta daar voor open. Ik besef goed dat het voor een boegbeeld van de vereniging van belang is om de visie krachtig te kunnen vertolken. Omdat woordvoering een nieuw aspect is voor mij heb ik met het bestuur afgesproken dat ik me daarin door ervaren professionals laat trainen. Dat was er door alle drukte nog niet van gekomen, maar lijkt mij een waardevolle investering.  

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek
Deze week verschijnt ook de lang verwachte Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek van het ministerie van VWS. Er is een publieksversie en een versie voor artsen gemaakt. De eerste indruk is dat alle facetten van het euthanasieverzoek goed zijn beschreven. Duidelijker dan ooit wordt nu gesteld: Een schriftelijke wilsverklaring vervangt een mondeling verzoek om euthanasie. Wat overigens nog steeds niet garandeert dat dat euthanasieverzoek zo wordt uitgevoerd, want dat oordeel blijft volledig bij de arts. Ben wel benieuwd of de KNMG nu hun professionele richtlijn euthanasie bij dementie meer in overeenstemming met de euthanasiewet gaan brengen, omdat deze nu onnodig inperkend is. De handreiking is ook duidelijk over het belang van een goede vastlegging van het euthanasieverzoek door de arts, maar eist geen duidelijke uitleg van de arts. Als een arts het verzoek afwijst is er geen verplichting om dat gemotiveerd schriftelijk toe te lichten, een wens die wij in onze strategienota nadrukkelijk hebben opgenomen. Binnenkort zullen we een meer gedetailleerde reactie op onze website plaatsen. 


Week 51 - Verenigingsdemocratie en verenigingsleven versterken

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.