Robert Schurink (directeur NVVE) schrijft wekelijks een column over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. De column geeft een beeld van de diverse werkzaamheden, het werkterrein en de actualiteit. Lees hier zijn laatste column genaamd: Week 8 - De verkiezingen komen er weer aan.

Werkgroep politiek

In 2017 staan weer verkiezingen gepland voor de Tweede Kamer. Nederland gaat dan weer naar de stembus, waarna de gekozen politieke partijen een nieuw kabinet zullen vormen. De verkiezingen werpen hun schaduw nu al vooruit. Politieke partijen zijn nu al bezig om hun verkiezingsprogramma samen te stellen. De partijcongressen zijn al gepland. Met de werkgroep politiek bespraken we welke onderwerpen we onder de aandacht willen brengen. In de werkgroep zitten leden van de NVVE die ook lid zijn van een politieke partij. Inmiddels zijn leden van de PvdA, VVD, D’66, 50 Plus, SP en sinds kort GroenLinks actief in de werkgroep. Samen kwamen we tot een aantal belangrijke issues rond het levenseinde. De individuele leden gaan dit inbrengen binnen hun eigen partij. Samen met bestuursvoorzitter Margo en beleidsmedewerker Krista ga ik de komende periode ook zelf in gesprek met de woordvoerders van politieke partijen in de Tweede Kamer. Hierbij zullen we ook onze visie op de vraagstukken rond het levenseinde toelichten en nagaan hoe zij aankijken tegen de uitkomsten van de commissie Schnabel. De verwachting is dat het kabinet voor de zomer met een kabinetsvoorstel komt en het debat in de Tweede Kamer pas na het zomerreces wordt gevoerd.

Niet-reanimeren penning

Sinds een aantal jaren geeft de NVVE de niet-reanimeren penning uit. Deze penning is ontstaan op verzoek van leden die met het dragen van deze penning aangeven niet gereanimeerd te willen worden. In feite is het een specifiek behandelverbod. Inmiddels zijn er een kleine 40.000 penningen aangevraagd. Van belang is dat de penning alleen bedoeld is als er sprake is van een hartstilstand. In alle andere gevallen geldt een penning niet en kan een arts gewoon een behandeling starten als iemand niet aanspreekbaar is en levensreddend handelen nodig is. Mensen die zo’n penning dragen geven dus specifiek aan dat zij geen reanimatie willen. Professionele hulpverleners respecteren deze wens, als zij constateren dat iemand de penning draagt zullen zij besluiten niet te gaan reanimeren of stoppen met de reanimatie. Dat is nog niet het geval met EHBO-ers. Vaak krijg ik van leden klachten hierover. De nieuwe reanimatie richtlijn geeft hier wel informatie over, maar erg duidelijk is deze niet. Daarom maak ik een rondje langs een aantal betrokken instanties. Zo had ik recent een afspraak met Boi Jongejan, de directeur van het Oranje Kruis. Wij vinden het beide van belang dat er heldere afspraken komen, zodat trainers weten hoe zijn hun cursisten moeten voorlichten.

Uitgifte van de penning door een neutrale instantie

Verder ontving ik deze week een brief van VWS waarin zij laten weten dat ze een bijdrage willen leveren aan het aanpassen van de niet-reanimeren richtlijn van Verenso en V&VN, die zich overigens richt op de doelgroep kwetsbare ouderen. Aanpassing van de richtlijn is gewenst omdat nieuw Nederlands onderzoek van het AMC heeft geleid tot nieuwe cijfers over de kans op overleven bij gezonde inwoners. Zij komen ook beter uit een geslaagde reanimatie dan verwacht. Niet voor iedereen betekenen deze nieuwe cijfers overigens dat het besluit om de penning te dragen anders wordt. Veel oudere leden dragen de penning omdat ze een hartstilstand een mooie dood vinden. De penning is om die reden soms ook gewild bij mensen die in God geloven. Zo gaf oud-premier Lubbers (ex-CDA politicus) in de film De Strijd om het Einde aan de penning ook te dragen en ook lid te zijn van de NVVE, “een mooie vereniging” zoals hij stelde. Als ik dit opschrijf krijg ik vast weer het verwijt van celebrity-marketing, maar feit is dat de penning dus bij een breed publiek aanslaat. Toch zijn er ook gelovigen die het lastig vinden dat zij die penning alleen bij de NVVE kunnen krijgen. Dat komt natuurlijk omdat we die specifiek voor onze leden hebben ontwikkeld en ook alleen aan onze leden verstrekken. Binnenkort gaan we met VWS om tafel om te bespreken of het wenselijk is dat de penning door een neutrale instantie wordt uitgegeven en daarmee een grotere doelgroep kan worden bestreken. Wij zijn daar in principe toe bereid. Want natuurlijk weer wordt weggezet als euthanasie-marketing. Het blijft kennelijk moeilijk om in te zien dat wij ons inspannen voor een vrijwillig levenseinde en mensen optimaal willen informeren, zodat ze zelf keuzes kunnen maken op welke wijze ze waardig willen sterven.


Week 8 - De verkiezingen komen er weer aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.