De ALV wordt op zaterdag 25 juni gehouden in De Eenhoorn te Amersfoort  De vergadering begint om 11.00 uur. 
De aanmeldingen hiervoor zijn gesloten.

Klik hier voor de benodigde stukken

Agenda
1.   Opening door dagvoorzitter NVVE
2.   Vaststellen agenda ALV
3.   Ingekomen stukken en mededelingen
4.   Verslag van de ALV d.d. 11 december 2021
5.   Beleidswijziging NVVE: voorstel ingebracht door lid Wim van Dijk c.s. en voorstel Raad van Bestuur
-  Lunch - 
6.   Jaarverslag 2021
7.   Jaarrekening 2021 en accountantsverklaring
8.   Decharge RvB en RvT voor het gevoerde financieel beleid over 2021
9.   (Her)benoeming Raad van Toezicht 
10. Ledenadviesraad
11. Rondvraag
12. Sluiting

 
Algemene Ledenvergadering

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.