Op zaterdag 6 mei 2017 begint om 11.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de leden op aanwezig te zijn.

Algemene Ledenvergadering 6 mei 2017

Programma

vanaf 10.30 uur Registratie & ontvangst met koffie
11.00 - 13.00 uur Algemene Ledenvergadering NVVE
13.00 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 15.00 uur Vervolg ALV
15.00 - 16.00 uur Lammert Kamphuis - De kunst van het ouder worden
16.00 uur Afsluiting met hapje en drankje


Hier kunt u de agenda en bijbehorende stukken downloaden

Agenda

 1. Opening door voorzitter NVVE
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ALV d.d. 14 mei 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag en jaarrekening 2016
 6. Voorstel tot decharge van het bestuur
 7. Beleid en begroting 2017 op basis van:
  1. Jaarplan 2017
  2. Begroting 2017
 8. Bestuursverkiezing
 9. Voorstel tot herbenoeming leden van de Commissie van Beroep, zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

aanmelden (verplicht)


Locatie:

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief