Op zaterdag 9 december begint om 11.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de leden op aanwezig te zijn.

Algemene Ledenvergadering 9 december 2017

Voorlopige agenda

  1. Terugrapportage stuurgroep 'Implementatie Vrijheid van Sterven' en werkgroep 'Ledenadviesraad'.
  2. Meerjarenbeleidsplan 2018-2022
  3. Jaarplan 2018 met begroting
  4. Terugblik 2017
  5. Benoeming bestuursleden
  6. Eventuele statutenwijzigingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

aanmelden (verplicht)


Locatie:

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief