Ter voorbereiding van de definitieve strategienota die bestuur en directie de Algemene Ledenvergadering van 14 mei aanstaande voor wil leggen zijn NVVE-leden van harte uitgenodigd mee te praten over de in november jl. gepresenteerde strategische verkenning. In Rotterdam, Eindhoven en Zwolle worden daartoe zogenaamde ledenberaden georganiseerd.

 

Meer informatie & aanmelden

Ledenberaad Rotterdam