Datum: 5 april 2018

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort 

Ledenoverleg

Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben NVVE-leden de gelegenheid om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 juni 2018 tijdens het Ledenoverleg met elkaar van gedachten te wisselen.

Het doel is bovenal om uw ideeën over de voornemens van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVE-leden.

Desgewenst is er ruimte en tijd om gezamenlijk amendementen op die voorstellen te formuleren.

Stukken:

0. Agenda t.b.v. Ledenoverleg 5 april 2018

1a. Brief bij stukken voor Ledenoverleg 5 april 2018

1b. Route Regardz Amersfoort

2. Concept agenda ALV 2 juni 2018

3a. Leeswijzer Van Bestuur naar Raad van Toezicht

3b. Notitie Van Bestuur naar Raad van Toezicht

3c. Statuten - Brugdocument 3.0

3d. Statuten NVVE 30.12.2013

3e. Statuten nieuwe artikelen 0.3

4. Leeswijzer bij de stukken over Leden Advies Raad

4b. Tweede Rapport Projectgroepaanmelden (verplicht)

Locatie:

Ontvang onze nieuwsbrief