Datum: 5 april 2018

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort 

Ledenoverleg

Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben NVVE-leden de gelegenheid om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 juni 2018 tijdens het Ledenoverleg met elkaar van gedachten te wisselen.

Het doel is bovenal om uw ideeën over de voornemens van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVE-leden.

Desgewenst is er ruimte en tijd om gezamenlijk amendementen op die voorstellen te formuleren.


aanmelden (verplicht)

Locatie:

Ontvang onze nieuwsbrief