Deze bijeenkomst wordt op donderdag 19 mei om 19.30 uur in de Eenhoorn te Amersfoort gehouden. Via Teams kunt u het Ledenoverleg ook online volgen. 

Als lid van de NVVE geven we u (zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement) vooraf aan de Algemene Ledenvergadering de gelegenheid om tijdens het Ledenoverleg met elkaar van gedachte te wisselen over voornemens en beleidsstukken van de NVVE. Zodat u uw ideeën over de bestuurlijke voornemens kunt toetsen aan die van de andere NVVE-leden. Ook is er tijd en ruimte voor het formuleren van gezamenlijke amendementen.

Benodigde stukken

Agenda Ledenoverleg
Routebeschrijving
Conceptagenda
Jaarverslag 2021
Financieel verslag 2021
Accountantsverslag 2021
Conceptvoorstel beleidsverandering
Samenvatting consultatieronde
Conceptreactie voorstel RvB NVVE

Vergeet u zich niet eerst aan te melden? 

Aanmelden

Ledenoverleg

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.