De week van de euthanasie wordt op 21 februari afgesloten in Rotterdam met een slotdebat over het thema ‘Hulp is geen misdaad’. Met de campagne ‘Hulp is geen misdaad’ wilde  de NVVE het maatschappelijk debat over dit onderwerp aanzwengelen. Eind oktober stelde de rechtbank in Zutphen in haar vonnis in de rechtszaak Heringa nadrukkelijk: “De maatschappelijke discussie moet zeker worden gevoerd en het zal uiteindelijk aan de wetgever zijn om daar al dan niet wat mee te doen.”

Week van de Euthanasie - Slotdebat van de campagne ‘Hulp is geen misdaad’

 In december en januari zijn drie debatten gevoerd op verschillende plaatsen in het land. De vraag of artikel 294, lid 2 uit het wetboek van Strafrecht zou moeten worden geschrapt stond tijdens die debatten centraal. De roep om verandering leeft onder de Nederlandse bevolking. Er zijn verschillende routes mogelijk. Welke routes naar verandering heeft de maatschappelijke discussie opgeleverd? De geopperde manieren om tot verandering te komen passeren tijdens het slotdebat nog eens de revue.

Het debat is het officiële einde van de campagne en tegelijk het begin van het maatschappelijke en politieke debat over oplossingen. De NVVE hoopt met dit slotdebat een aanzet te geven tot concrete verandering van de wetgeving rondom hulp bij zelfdoding door niet-medici.
Wilt u dit slotdebat bijwonen? Meld u dan aan!

Meer informatie & aanmelden: www.nvve.nl/weekvan

Ontvang onze nieuwsbrief