Tijdens dit gevarieerde symposium gaan we actief in op de actualiteit rondom het proces tegen Albert Heringa. We gebruiken deze actualiteit om in breder perspectief te kijken naar de gevolgen van artikel 294, lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht voor mens en maatschappij.  Dat doen we samen met boeiende gasten en natuurlijk met Albert Heringa zelf.

Symposium ‘Hulp is geen misdaad’

Iemand met een weloverwogen stervenswens helpen op een humane manier te midden van naasten te kunnen overlijden, kan geen misdaad zijn. In juridische zin is het dat wel. Volgens de NVVE is de oplossing simpel: schrap artikel 294, lid 2 uit Wetboek van Strafrecht. Angst voor misbruik is niet nodig want ook zonder dit artikel blijven moord, doodslag en het aanzetten tot zelfdoding strafbaar.

Hulp bij zelfdoding is ‘food for thought’ voor zowel voor- als tegenstanders. Er is dus altijd een reden om dit symposium te bezoeken. Niet in de laatste plaats vanwege het bijzondere sluitstuk: Uit Vrije Wil kijkt terug op vier succesvolle jaren die ‘voltooid leven’ op de politieke agenda hebben gezet en heft zichzelf op. Maar niet zonder eerst het gedachtegoed over te dragen.