Euthanasie bij dementie. Wettelijk kan het. Veel mensen willen het. Toch komt het er vaak niet van. Waarom is dat zo? En wat kun je zelf doen om dat proces naar wens te laten verlopen? Dit symposium is uitverkocht; zelfs de wachtlijst zit vol!

Symposium - Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie is één van de meest bediscussieerde thema’s uit het huidige euthanasiedebat en een onderwerp dat sterk leeft onder NVVE leden en hun naasten. De NVVE krijgt er dagelijks vragen over. Daaruit blijkt een groot verschil tussen wat mensen verwachten dat mogelijk is op dit gebied en de weerbarstige praktijk.

Euthanasie is immers geen recht. Onder de huidige wetgeving is iedereen die om euthanasie vraagt afhankelijk van de medewerking van een arts. De arts is vervolgens gehouden aan het opvolgen van een aantal zorgvuldigheidseisen. Met name bij een euthanasieverzoek bij dementie luistert dat nauw en blijkt de interpretatie van de wet vaak aanleiding tot discussie. Nog los van morele dilemma’s maakt dat euthanasie bij dementie tot een complex proces.

Het NVVE symposium op 29 november geeft inzicht in alle aspecten van de complexiteit van euthanasie bij dementie. Dat inzicht kan helpen bij het nadenken over euthanasie bij dementie, het formuleren van wensen op dat gebied en bewustzijn van de eigen rol en verantwoordelijkheid in het proces.

Zowel de juridische kant en de toetsingspraktijk wordt belicht als de ervaringen van mensen met een euthanasiewens, hun naasten en de arts. Dick Swaab gaat in op de vele vormen van dementie en de wisselwerking tussen het ziekteverloop en een euthanasiewens. Er is uitgebreid aandacht voor de betekenis van een wilsverklaring. Zowel voor de waarde die daaraan wordt gehecht bij de toetsing achteraf als hoe je zelf een ‘kraakheldere’ wilsverklaring op kunt stellen. De presentaties zijn erop gericht een reëel beeld te geven van de huidige praktijk en de (on)mogelijkheden van euthanasie bij dementie. Ze bieden zoveel mogelijk concrete aanknopingspunten hoe een euthanasiewens bij dementie vorm te geven en regie te houden in het proces.

Bekijk hier het volledige programma

Praktische informatie

Datum: donderdag 29 november
Tijd: 9.45 – 16.00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, tegenover station Amersfoort
Kosten: 50 euro per persoon. NVVE leden kunnen een naaste als introducé meenemen en betalen dan 75 euro voor 2 personen
Betalen: U betaalt via een eenmalige machtiging
Annuleren: U kunt tot 2 weken voor het symposium kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

Ontvang onze nieuwsbrief