Conclusies onderzoek ledenpanel 2015

Eind vorig jaar heeft de NVVE onderzoek gedaan onder haar ruim 160.000 leden. 1240 leden werden aangeschreven. 483 leden beantwoordden alle vragen. Hiermee is het onderzoek representatief voor alle leden. Antwoorden konden zowel per post als per e-mail worden gestuurd Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een vraag vanuit de algemene ledenvergadering (ALV) eerder in het jaar. Het betrof een verzoek om meer contact tussen leden onderling te organiseren. Door middel van onderzoek onder de leden heeft de NVVE geïnventariseerd of deze behoefte leeft onder meer leden en zo ja, hoeveel leden en welke vorm van contact gewenst is.

Uit het ledenonderzoek blijkt dat de leden nauwelijks behoefte hebben aan meer onderling contact. Slechts 3% zou dit ‘heel graag willen’ en 8% zou dit ‘wel leuk vinden’. 55% zegt ‘nee dat hoeft voor mij niet’ en 25% ‘nee daar heb ik helemaal geen behoefte aan’. Als de behoefte aan meer contact er wel is, dan wordt dit volgens de beantwoorders die meer contact zouden willen hebben, het liefst georganiseerd door het bureau van de NVVE zelf.

De mensen die behoefte hebben aan meer contact geven aan niemand te kennen met wie zij kunnen praten over het levenseinde. Zij zijn vaak aan huis gebonden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 44% van de leden de meest voorkomende activiteiten en diensten van de NVVE niet kent: 37% kent de ALV en 19% het jaarlijkse symposium en de regiobijeenkomsten. Daarom ontwikkelt de NVVE een nieuwe folder waarin alle activiteiten onder de aandacht worden gebracht. Ook in kwartaalblad Relevant komt er vanaf nu meer aandacht voor de verenigingsactiviteiten.

Klik hier voor het rapport.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.