NVVE

Heeft u een doodswens?

Natuurlijke dood

Voorafgaand aan een natuurlijke dood gaat uw lichamelijke conditie achteruit. Er kunnen dan klachten zoals benauwdheid of pijn ontstaan. Een arts kan uw lijden verlichten door middel van palliatieve zorg en zo nodig palliatieve sedatie.

Goede stervenszorg (palliatieve zorg) is zowel thuis als in een instelling mogelijk. Informatie over palliatieve zorgaanbieders in uw regio vindt u op deze website. Richtlijnen met informatie over goede stervenszorg ziet u op de website van Pallialine

Van palliatieve sedatie is sprake wanneer een arts een krachtig slaapmiddel gebruikt om uw bewustzijn in de stervensfase te verlagen. De arts kan dit doen wanneer uw lijden niet op andere wijze kan worden verlicht en uw levensverwachting minder dan twee weken is.

De sites Pal voor U en Palliatieve Zorg geven veel informatie over palliatieve sedatie. Informatie over bijvoorbeeld wanneer men in aanmerking komt voor palliatieve sedatie of hoe de zorg wordt georganiseerd en gefinancierd is te vinden op de website van Zorgwijzer.

Naasten kunnen zich met vragen of het melden van knelpunten over palliatieve zorg wenden tot de speciale site van het ministerie van VWS, De Nieuwe Praktijk

Behandelverbod Stoppen van een behandeling Bewust afzien van vocht en voeding

Niet-natuurlijke dood

Euthanasie Zelfdoding

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.