Voorafgaand aan een natuurlijke dood gaat uw lichamelijke gezondheid achteruit. Er kunnen dan klachten zoals benauwdheid of pijn ontstaan. Een arts kan uw lijden verlichten door middel van palliatieve zorg en zo nodig palliatieve sedatie.

Palliatieve sedatie

Goede stervenszorg (palliatieve zorg) is zowel thuis als in een instelling mogelijk. Informatie over palliatieve zorgaanbieders in uw regio vindt u op deze website.   Richtlijnen met informatie over goede stervenszorg ziet u op de website van Pallialine.

Van palliatieve sedatie is sprake wanneer een arts een krachtig slaapmiddel gebruikt om uw bewustzijn in de stervensfase te verlagen. De arts kan dit doen wanneer uw lijden niet op andere wijze kan worden verlicht en uw levensverwachting minder dan twee weken is.

De sites Pal voor U en Palliatieve Zorg  geven veel informatie over palliatieve sedatie.

Naasten kunnen zich met vragen of het melden van knelpunten over palliatieve zorg wenden tot het ministerie van VWS.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder