Tegen Artikel 294 uit het Wetboek

De keuze van Albert Heringa om zijn Moek te helpen is dapper en liefdevol, daarom mag hij niet bestraft worden. Als u ook vindt dat hulp bij zelfdoding geen misdaad is, dan moet Artikel 294 lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht.

Onderteken nu Manifest 294 op petities.nl

Manifest 294

De inhoud van Manifest 294

Albert Heringa is geen uitzondering. Zijn verhaal kan ook u overkomen. Met Manifest 294 vragen de NVVE en de ondertekenaars het kabinet en parlement om artikel 294, lid 2, uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht zegt: Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Download ons Manifest

Euthanasiewet alleen maar medisch

De euthanasiewet heeft van het zelfgewilde sterven een puur medische kwestie gemaakt. Euthanasie en hulp bij zelfdoding mag alleen onder voorwaarden en uitsluitend door een arts worden verleend. Hierdoor worden veel mensen met een weloverwogen stervenswens buitengesloten.

Voorkom mensonwaardig sterven

Vaak kunnen of durven naasten hun ouder, kind of vriend niet te helpen omdat de vraag om hulp bij zelfdoding eenvoudigweg te groot is. Niet zelden zijn zij getuige van mensonwaardige sterven en zelfdoding en moeten zij verder leven met deze beelden voor ogen.

Sluit geen mensen buiten

De NVVE en de ondertekenaars van het manifest vinden dat mensen met een weloverwogen stervenswens die hierdoor buitengesloten worden dat ze op een menswaardige manier moeten kunnen sterven. Doordat deze mensen nu vaak niet voor hulp in aanmerking komen, zien ze zich gedwongen op eenzame en vaak mensonterende wijze een einde aan hun leven te maken. Door de strafbaarstelling op hulp bij zelfdoding uit het strafrecht te schrappen, zouden gruwelijke methoden, met grote impact voor naasten en maatschappij, niet noodzakelijk meer zijn.

Door het schrappen van het artikel 294:

• krijgen mensen met een stervenswens de mogelijkheid om steun en hulp in te roepen van naasten;
• kunnen stervenshulpverleners opgeleid worden die bevoegd zijn om dodelijke middelen te verstrekken;
• kan de laatstewilpil ter beschikking worden gesteld;
• conformeert Nederland zich met de meeste andere Europese landen waar hulp bij zelfdoding niet strafbaar is.

Naar verwachting zullen vooral oude mensen een beroep op deze hulp doen, maar de regeling zal voor alle wilsbekwame volwassenen gelden, ongeacht de oorzaak van het lijden. Iedereen met een weloverwogen stervenswens moet zelf kunnen beslissen.

De NVVE vindt dat er meer keuzemogelijkheden moeten komen aan het einde van het leven.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.