Wat is euthanasie?   

In Nederland staat het woord euthanasie voor het zelfgekozen levenseinde met behulp van een arts. Euthanasie is altijd uit vrije wil; een patiënt moet erom vragen. De arts kan een middel toedienen waardoor een patiënt overlijdt. Dit heet officieel: levensbeëindiging op verzoek. Ook kan hij de patiënt een middel geven, wat de patiënt vervolgens zelf inneemt en waardoor hij overlijdt. Dit laatste heet: hulp bij zelfdoding. Deze twee vormen van zelfgekozen levensbeëindiging worden allebei geregeld in de euthanasiewet.  

De euthanasiewet

In Nederland is euthanasie strafbaar. In de euthanasiewet staan de voorwaarden waar de arts zich aan moet houden om niet strafbaar te zijn. De euthanasiewet is het resultaat van een lang politiek debat, waarin de NVVE een prominente rol speelde. Ook rechtszaken hebben een belangrijke rol gespeeld.  
Lees meer over de euthanasiewet en de geschiedenis ervan

De euthanasiepraktijk

Euthanasie wordt in de meeste gevallen verleend aan mensen met kanker in hun stervensfase. Verder gaat het vooral om mensen met chronische ziekten en met hart- en vaataandoeningen. In Nederland wordt ongeveer zesduizend keer per jaar euthanasie verleend.  

Er zijn ook mensen die wel in aanmerking komen voor euthanasie, maar voor wie het moeilijker is om het te realiseren. Denk aan:

  • mensen met dementie
  • mensen met psychiatrische aandoeningen
  • mensen die lijden als gevolg van ouderdomsklachten 
  • minderjarigen

Lees meer over de euthanasiepraktijk 

Bijzondere situaties

Er kunnen bijzondere situaties spelen rondom euthanasie, zoals orgaandonatie na euthanasie. Ook komt het voor dat iemand die niet in Nederland woont euthanasie wil aanvragen in Nederland.  
Lees hier meer over deze bijzondere situaties


Lezingen en presentaties

De NVVE Levenseinde Academie biedt lezingen en presentaties aan over alle onderwerpen en thema’s rondom het zelfgekozen levenseinde.

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.