Euthanasie staat in het Wetboek van Strafrecht

Als het gaat over euthanasie hebben we het over levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding, uitgevoerd door een arts. In Nederland zijn beide zaken opgenomen in het Wetboek van Strafrecht:  

Levensbeëindiging op verzoek is strafbaar gesteld in artikel 293 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht: ‘Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’  

Hulp bij zelfdoding is strafbaar gesteld in artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht:  
‘Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.’

Euthanasie is dus ook nog steeds strafbaar

Anders dan sommige mensen denken zijn deze beide delicten dus niet verdwenen uit het Wetboek van Strafrecht toen we euthanasie legaliseerden. Wél is er een uitzondering gemaakt op deze strafbaarheid door de euthanasiewet.

Uitzondering op strafbaarheid opgenomen in wet

Op 1 april 2001 werd de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) aangenomen door het Nederlandse parlement. Deze wet, ook wel de euthanasiewet genoemd, trad in werking in 2002. Vanaf dat moment zijn levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden niet meer strafbaar in Nederland. Die voorwaarden zijn dat het gebeurt door een arts en dat deze zich houdt aan de zogeheten ‘zorgvuldigheidseisen’.


Strafbaarheid van euthanasie

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.