Wat nou als een persoon vlak over de grens in Duitsland woont en euthanasie in Nederland wil? Of als een inwoner van Den Haag euthanasie wil maar niet de Nederlandse nationaliteit heeft?

Kan euthanasie ook bij mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben?

Iedereen in Nederland kan een euthanasieverzoek doen, dus ook mensen zonder de Nederlandse nationaliteit. Voor de Nederlandse wet is alleen van belang dat de euthanasie plaats vindt op Nederlands grondgebied en dat wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.

Kan euthanasie ook bij mensen die niet in Nederland wonen?

De wet zegt nergens dat een arts alleen euthanasie mag verlenen aan personen die in Nederland wonen. Strikt genomen mag de arts dus ook euthanasie verlenen aan personen die elders wonen, zolang de euthanasie maar plaats vindt in Nederland. Dit gebeurt alleen bijna nooit.  
Dat komt waarschijnlijk door de volgende problemen die daaraan zitten:

Administratieve problemen

Zonder Nederlands Burgerservicenummer (BSN) en Nederlandse zorgverzekering  wordt het hele euthanasietraject een stuk lastiger. De kosten van het traject en de euthanasie worden alleen vergoed als de persoon een Nederlandse ziektekostenverzekering heeft.

Ethische bezwaren

Euthanasie is meestal het sluitstuk van een traject van zorg, niet een dienst die simpelweg ingekocht kan worden. Het vinden van een arts die bereid is euthanasie te verlenen aan iemand die enkel daarvoor naar Nederland komt is moeilijk. Ook het expertisecentrum euthanasie focust zich op Nederlanders.

Politieke bezwaren 

Zowel artsenorganisaties als artsen zelf willen “euthanasietoerisme” naar Nederland op geen enkele wijze stimuleren.

Juridische problemen

 • De arts moet overtuigd zijn van het verzoek, het lijden en het gebrek aan behandelopties. Goede communicatie is daarvoor noodzakelijk. Als iemand geen Nederlands of Engels spreekt lukt dat niet.
 • Om zeker te weten dat het lijden uitzichtloos is en er geen behandelalternatieven meer zijn, heeft de arts een betrouwbare en begrijpelijke medische geschiedenis nodig. Als die er niet is of de arts kan de juistheid ervan niet achterhalen zal hij niet overgaan tot euthanasie.   

Praktische bezwaren

 • Voor het beoordelen van de vraag of euthanasie mogelijk is, zijn meerdere afspraken nodig tussen de arts en de patiënt. Als u niet in Nederland woont kan dat problematisch zijn.
 • De euthanasie moet in Nederland plaatsvinden, alleen daar geldt de Nederlandse euthanasiewet. Als u niet in Nederland woont kan dat problematisch zijn.
 • Na het overlijden moet het lijk wellicht begraven of gecremeerd worden in het land van herkomst. Dit moet georganiseerd worden.
 • Anders dan in Zwitserland zijn er geen geen lokale instanties die de patient kunnen helpen in dit hele traject. 

Veel gestelde vragen 

Woonachtig in Nederland

Niet woonachtig in Nederland

 • Kan een persoon, woonachtig in het buitenland, een aanvraag doen bij Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek)?

  Voor mensen die in het buitenland wonen en een beroep willen doen op het Expertisecentrum Euthanasie gelden, in het kort, de volgende voorwaarden:

  - Men dient Nederlands of Engels te spreken.

  - Men heeft een adres nodig in NL waar men gedurende het traject kan verblijven en waar de uitvoering van de euthanasie kan plaatsvinden.

  - Men dient bij een arts ingeschreven te staan voor de reguliere zorg die nodig is. Eventuele thuiszorg moet ook zelf geregeld worden.

  - Afhankelijk van hoe iemand verzekerd is kan het zijn dat de kosten zelf betaald moeten worden.

  - Men dient zelf een (zo volledig mogelijk) medisch dossier aan te leveren. Bij een complex dossier (denk aan psychiatrie of een somatisch complex beeld) is het van belang dat het in het Engels of Nederlands wordt aangeleverd. 

  Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot het Expertisecentrum Euthanasie.

 • Kan een persoon, woonachtig in het buitenland, wilsverklaringen aanvragen?

  Ja, dat is in principe mogelijk, maar niet zinvol; de wilsverklaringen van de NVVE zijn gebaseerd op wet- en regelgeving in Nederland. In een ander land kunt u geen recht ontlenen aan deze wilsverklaringen. Het advies is contact te zoeken met een zusterorganisatie van de NVVE voor informatie over de mogelijkheden. Voor adresgegevens, zoek hier.
 • Kan een persoon, woonachtig in het buitenland, toegang krijgen tot de informatie over een zorgvuldige zelfdoding?

  Ja, dit is mogelijk, mits men lid is van de NVVE. De informatie is echter alleen beschikbaar in het Nederlands. Het advies is om contact te zoeken met een zusterorganisatie van de NVVE voor informatie over de mogelijkheden. Voor adresgegevens, zoek hier.
  NB: Het gebruik van een vertaalprogramma via het internet kan (verstrekkende) onzorgvuldigheden in de informatie tot gevolg hebben. Wij raden niet-Nederlanders met vragen over zorgvuldige zelfdoding aan het boek The Peaceful Pill Handbook aan te schaffen met daarin informatie over dodelijke middelen.

Mensen die niet in Nederland wonen of geen Nederlander zijn

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.