De NVVE ondersteunt de actie van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en dertig van haar leden die vrijdag 9 april 2021 aangifte tegen de staat hebben gedaan, omdat het ongrondwettelijk zou zijn dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. De NVVE spreekt zich er al jaren krachtig tegen uit dat zelfdoding wel is toegestaan, maar dat het voor een ieder verboden is daarbij hulp te verlenen.

Op deze pagina staan antwoorden op de meest gestelde vragen over hulp bij zelfdoding en de standpunten van de NVVE hierover.

 • Wat is het verschil tussen de CLW en de NVVE?

  De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is in 2013 voortgekomen uit de NVVE. Waar de NVVE zich bezighoudt met het brede palet van het levenseinde, heeft de CLW ervoor gekozen om zich uitsluitend te richten op de zogenoemde autonome route: dat mensen kunnen beschikken over een middel waarmee ze zelf hun levenseinde, op een humane wijze, kunnen realiseren.

  De CLW zoekt daarbij nadrukkelijk de randen van de wet op (en is daarvoor terechtgewezen door het Openbaar Ministerie).

 • Is er een laatstewilmiddel beschikbaar?

  Het ‘laatstewilmiddel’ waar de CLW het vaak over heeft wordt ook wel ‘Middel X’ genoemd. Dit middel is niet beschikbaar en de NVVE heeft daar ook geen informatie over. Het is de doelstelling van de CLW dat leden over een veilig, humaan en legaal laatstewilmiddel kunnen beschikken. 
   
 • Wat is hulp bij zelfdoding?

  Hulp bij zelfdoding is het bieden van hulp aan iemand bij het uitvoeren van zijn zelfdoding. Niet elke hulp wordt gezien als hulp bij zelfdoding. Hulp die sowieso wordt gezien als hulp bij zelfdoding is het verstrekken van dodelijke middelen aan iemand om deze persoon te helpen met diens zelfdoding. Dat is strafbaar. Alleen als een arts het uitvoert onder de regels van de euthanasiewet is het toegestaan.
 • Waarin verschilt hulp bij zelfdoding van euthanasie?

  Bij hulp bij zelfdoding is het de patiënt zelf die zijn leven beëindigt. Bij euthanasie wordt het leven beëindigd door iemand anders. Onder de Nederlandse euthanasiewet zijn beide vormen van levensbeëindiging gereguleerd, mits het een arts is die het leven beëindigt of de hulp verleent. 

  Bij hulp bij zelfdoding door een arts neemt de patiënt zelf, in het bijzijn van de arts, een dodelijke drank in. De arts is aanwezig om het middel persoonlijk te overhandigen. Hij blijft bij de patiënt tot de dood is ingetreden. Bij euthanasie dient de arts via een injectie of een infuus een middel toe dat de patiënt in een diepe bewusteloosheid brengt. Daarna wordt een spierverslapper toegediend waardoor de ademhalingsspieren verlammen en de dood intreedt. 

 • Wanneer is hulp bij zelfdoding strafbaar?

  Hulp bij zelfdoding is strafbaar als het verleend wordt door iemand die geen arts isEen voorbeeld daarvan is te vinden in de veroordeling van Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp met haar zelfdoding. Lees meer over de rechtszaak tegen Albert Heringa
 • Wat vindt de NVVE van de strafbaarheid hulp bij zelfdoding?

  De NVVE verzet zich al jaren tegen de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Hulp bij zelfdoding is strafbaar gesteld in 1886 en berust op een zeer ouderwetse en religieuze moraalHet is bovendien niet logisch om hulp strafbaar te stellen bij een daad (zelfdoding) die zelf niet strafbaar is.   

  De NVVE vindt dat als naasten bereid zijn hulp te verlenen en de persoon zelf vrijwillig en weloverwogen om hulp vraagt, dit moet kunnen zonder vrees voor strafrechtelijke consequenties. Als de regelgeving wordt aangepast, kunnen mensen die kiezen voor een waardige dood in eigen regie openlijk steun vragen en ontvangen. Zo hoeven zij niet in eenzaamheid of met angst voor vervolging van dierbaren te stervenOok hoeft dan niet te worden gekozen voor een gewelddadige suïcide die veel leed toebrengt aan omstanders en familie. Wij onderstrepen dit met onze motto’s ‘Hulp is geen misdaad’ en ‘Niemand sterft alleen’. 

 • Wat doet de NVVE op dit vlak?

  De NVVE is in 2014 een campagne gestart tegen de strafbaarheid van hulp bij zelfdodingDeze campagne werd gevoerd om steun te betuigen aan Albert Heringa die hulp had verleend aan zijn 99-jarige moeder en daarvoor terechtstondDe NVVE heeft hem gedurende dit hele proces bijgestaan, en zijn rechtszaak gefinancierd. Momenteel vechten Heringa en zijn advocaten Tim Vis en Jan Boksem de veroordeling van Heringa aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, opnieuw gefinancierd door de NVVE. We steunen niet alleen rechtszaken maar leveren ook regelmatig bijdragen aan het maatschappelijke en politieke debat. Ook denken we mee over een oplossing voor dit probleem. Zo organiseren wij regelmatig juridische expertmeetings over dit onderwerpMet de uitkomsten hiervan proberen wij de politiek ertoe te bewegen de huidige wetsbepaling aan te passen. Wij publiceren regelmatig over dit onderwerp in vakbladen en pleiten voor afschaffing van dit artikel in de media. Lees o.a. ons pleidooi dat afgelopen jaar verscheen in Trouw.  
 • Wat vindt de NVVE van het initiatief van de CLW?

  De NVVE snapt heel goed dat de CLW de Nederlandse staat aanklaagt vanwege het wettelijk verbod op hulp bij zelfdoding. Ook de NVVE vindt het principieel onjuist dat hulp bij zelfdoding in Nederland strafbaar is. 
 • Heeft deze rechtszaak kans van slagen?

  Deze rechtszaak draait om het recht op 'zelfbeschikking ten aanzien van het levenseinde'. Dit recht is in de periode 2003-2013 erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat dus om een mensenrecht, een grondrecht. Dat maakt de zaak juridisch heel sterk. Lees meer.

  De vraag die in deze rechtszaak aan de orde zal komen is of er met de huidige regelgeving en praktijk in Nederland sprake is van een inbreuk op dit mensenrecht door de Nederlandse staat. Het antwoord daarop hangt af van de vraag in hoeverre mensen daadwerkelijk in staat zijn hun eigen levenseinde te realiseren in Nederland.  

  De rechtszaak is aangespannen door CLW, maar samen met een groep van ca 30 eisers. In deze zaak laten zij elk met hun eigen verhaal zien dat voor hen 'recht om zelf te beslissen op welke manier en wanneer het leven zal eindigen' enkel theoretisch bestaat, en niet kan worden geeffectueerd voor hen. Omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook heeft gesteld dat het recht niet enkel theoretisch en denkbeeldig (illusoir) mag zijn, is dit een tweede sterke kant van de zaak. 

  Interessant zal zijn hoe de rechter zal kijken naar de rol van onze euthanasiewet. Dankzij die wet kunnen veel mensen zelf bepalen wanneer en hoe hun leven zal eindigen en hoeven ze niet te wachten op een ontluisterend einde van hun leven. Tegelijk is deze wet niet primair gericht op autonomie / zelfbeschikking, en komt ook niet iedereen ervoor in aanmerking. 

 • Hoe steunt de NVVE de Coöperatie Laatste Wil?

  De NVVE steunt de CLW in het gedachtengoed en we stellen ons (als de grootste belangenvereniging ter wereld over dit onderwerp) achter hen op. Dat legt gewicht in de schaal en geeft aan de wetgever de boodschap af dat er veel meer mensen in onze samenleving zijn die dit een goed initiatief vinden. 
 • Hoe zet de NVVE zich in voor haar achterban?

  De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. We hebben daar wilsverklaringen voor ontwikkeld en geven voorlichting aan iedereen en ondersteunen onze leden. De NVVE zet zich ook in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving. Daartoe stimuleert en financiert ze wetenschappelijk onderzoek en voert ze overleg met overheid, politiek en professionals.  

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.