Het belang van palliatieve zorg

In de stervensfase is het van belang dat het lijden zoveel mogelijk wordt verlicht. Dit wordt palliatieve zorg genoemd. Dit  is zowel thuis als in een instelling mogelijk. Informatie over palliatieve zorgaanbieders in uw regio vindt u op de website van netwerk palliatieve zorg. Naasten kunnen zich met vragen of voor het melden van knelpunten over palliatieve zorg wenden tot de speciale site van het ministerie van VWS, Het Juiste Loket.

Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie gebruikt een arts een krachtig slaapmiddel om het bewustzijn van een patiënt in de stervensfase te verlagen. De arts kan dit doen wanneer het lijden niet op andere wijze kan worden verlicht en de levensverwachting nog maar minder dan twee weken is. 
Lees meer op onze informatiepagina over palliatieve sedatie  

 

Een natuurlijke dood

Een natuurlijke dood wordt bespoedigd door niet aan een behandeltraject te beginnen, het stopzetten van behandelingen of afzien van vocht en voeding. Voorafgaand aan een natuurlijke dood gaat de lichamelijke conditie achteruit. Er kunnen dan klachten zoals benauwdheid of pijn ontstaan. Een arts kan het lijden verlichten door middel van palliatieve zorg en zo nodig palliatieve sedatie. 

Niet beginnen aan levensverlengende behandelingen

Iedereen, mits wilsbekwaam, kan aangeven dat hij voor een toekomstige ziekte of na een ongeluk geen behandeling wenst. Hiermee kun je voorkomen dat je door medicijnen of medische handelingen langer in leven wordt gehouden.  
Lees meer over het niet beginnen van levensverlengende behandelingen

Het stopzetten van een behandeling

Iedereen heeft het recht te besluiten om een al ingezette behandeling te (laten) stoppen. Het is verstandig om vooraf met de arts te bespreken wat de gevolgen hiervan kunnen zijn en hoe eventueel lijden kan worden verminderd.  
Lees meer over het stopzetten van een behandeling

Het bewust stoppen met eten en drinken

Stoppen met eten en drinken is in bepaalde situaties een geschikte manier om het levenseinde te bespoedigen. Lees meer over stoppen met eten en drinken. 


Een niet-natuurlijke dood

Euthanasie en zorgvuldige zelfdoding leiden tot een niet-natuurlijke dood.

Euthanasie

In geval van (ongeneeslijke) ziekte, ouderdomsaandoeningen of psychiatrische aandoeningen kan euthanasie een optie zijn. Dit kan alleen als er geen kans meer is op verbetering van de situatie.
Lees meer over euthanasie

Zorgvuldige zelfdoding

Het kan gebeuren dat iemand niet wil wachten op een natuurlijke dood, maar niet in aanmerking komt voor euthanasie. Of niet afhankelijk wil zijn van een arts. In die gevallen kan zorgvuldige zelfdoding een optie zijn.  
Lees meer over zorgvuldige zelfdoding

Wat doet de NVVE voor mensen met een doodswens?

Het adviescentrum van de NVVE is voor leden beschikbaar om te spreken over het levenseinde. Leden kunnen een adviesgesprek aanvragen via telefoonnummer 020-6200690.  
Lees meer over de manier waarop de NVVE u kan ondersteunen


Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.