Het afzien van vocht en voeding (stoppen met eten en drinken) is in bepaalde situaties een geschikte manier om het levenseinde te bespoedigen.

Wat is bewust afzien van vocht en voeding?

Het bewust afzien van vocht en voeding betekent dat u stopt met eten en drinken. Het gevolg hiervan is dat u overlijdt. Mensen die bewust afzien van eten en drinken overlijden meestal binnen twee weken.

Hoe pakt men dat aan?

De methode is geschikt voor mensen met een broze gezondheid, weinig eetlust en een sterke wens om te overlijden. Bij deze methode is een goede voorbereiding, in samenspraak met een arts, verpleging en mantelzorg noodzakelijk, omdat deze methode alleen waardig kan verlopen als iemand goed wordt verzorgd.

In de laatste fase van dit proces wordt de persoon wilsonbekwaam. Hij is dan afhankelijk van verpleging en naasten. Het is dus van belang dat zij op de hoogte zijn van de wensen van de persoon. Hospice De Duinsche Hoeve heeft een folder gemaakt met uitgebreide informatie over stoppen met eten en drinken: Folder Hospice de Duinsche Hoeve.

Voor zorgverleners bestaat een handreiking van de KNMG die ook voor leken goed leesbaar is. In het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot en Stella Braam en op de website staan praktijkervaringen met de methode.

Het VUmc doet wetenschappelijk onderzoek naar stoppen met eten en drinken. Zij komen graag in contact met mensen die overwegen om deze methode te gebruiken. Meer informatie leest u op deze website

Wat kan iemand doen als hij wil stoppen met eten en drinken?

In gesprek gaan met zijn behandelend arts

Iemand die geen nieuwe behandelingen meer wil, doet er goed aan dit te bespreken met de behandelend (huis)arts. In dit gesprek kan deze persoon, samen met zijn arts en naasten, bedenken in welke spoedsituaties hij niet wil dat 112 gebeld wordt, maar in plaats daarvan de huisartsenpost. Zo kan een ongewenste ziekenhuisopname voorkomen worden.

Een schriftelijk behandelverbod opstellen

Zo lang iemand nog in goede geestelijke toestand verkeert, kan hij zelf met de arts bespreken of hij nog behandeld wilt worden. Als zijn geestelijke vermogens verslechteren kan dat niet meer. Het is raadzaam om vóór dat moment de wens om niet behandeld te worden op papier te zetten.  
Stel een schriftelijk behandelverbod op

Niet-reanimerenpenning
Een bijzondere vorm van een behandelverbod is de niet-reanimerenpenning. Deze geeft duidelijkheid bij een hartstilstand, als elke seconde telt. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn uitgegeven waarin staat dat professionele hulpverleners deze penning dienen te respecteren. Meer informatie over de niet-reanimerenpenning

Palliatieve zorg
Wanneer iemand zo’n behandelverbod opstelt, zal de arts als dat nodig is wel middelen toedienen om lijden (zoals pijn of benauwdheid) te verlichten.

Een vertegenwoordiger benoemen

Wanneer de toestand van de persoon verslechtert en hij wordt wilsonbekwaam, dan zal diens vertegenwoordiger namens hem de afspraken met de artsen maken. 

Wat kan de NVVE voor iemand doen?

Consulenten van het adviescentrum van de NVVE zijn voor leden beschikbaar om te spreken over het niet beginnen aan een behandeling. Leden kunnen een gesprek aanvragen via telefoonnummer 020-6200690. Onze consulenten zijn speciaal opgeleid om volgens het principe ‘leden voor leden’ een gesprek met u aan te gaan.  
Lees meer over de manier waarop de NVVE kan informeren.


Bewust afzien van vocht en voeding

Ontvang onze nieuwsbrief

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.