Wat is voltooid leven?

Voltooid leven’ is de term die wordt gebruikt om aan te duiden dat iemand ‘levensmoe’ is zonder dat dit komt door een onderliggende ziekte. 

Mag euthanasie bij voltooid leven?

Hoewel de letterlijke tekst van de euthanasiewet het niet uitsluit, is de wet niet voor deze situatie bedoeld.

Niet zonder medische aandoening
In 2000 heeft de Hoge Raad bepaald dat de euthanasiewet alleen geldt als er sprake is van een ‘medische aandoening’. Dat betekent dat de wet niet kan worden gebruikt als iemand enkel het gevoel heeft ‘klaar met leven’ te zijn, zonder dat er sprake is van een medische aandoening. De wetgever heeft deze visie later nog enkele malen bekrachtigd. 

Wel bij ‘opeenstapeling van ouderdomsklachten’
In 2009 heeft de artsenfederatie KNMG bepaald dat ook bij een opeenstapeling van ouderdomsklachten er sprake is van een medische aandoening. Dit betekent dat in dat soort gevallen euthanasie wel is toegelaten.  

Er zijn mensen die hun leven voltooid vinden omdat zij ouderdomsklachten hebben die ervoor zorgen dat je afhankelijk wordt van anderen. Ook kun je te maken krijgen met het verlies van regie over het leven, het wegvallen van het sociale netwerk en het verlies van doel en zingeving. In dat soort gevallen kan er wel een beroep worden gedaan op de euthanasiewet.  

Wat zijn ouderdomsklachten? Denk aan gehoor- of gezichtsverlies, slecht lopen, incontinentie, geheugenverlies, enzovoort. Als dit leidt tot functieverlies en verlies van waardigheid, kan dat ondraaglijk lijden veroorzaken. Dit is dan indirect veroorzaakt door medische aandoeningen en valt daarom onder de euthanasiewet. 

Alternatief voor euthanasie – het behandelverbod 

Als euthanasie niet mogelijk is, maar iemand wil wel elke kans aangrijpen om te overlijden, dan kan hij aangeven niet meer behandeld te willen worden bij mogelijk levensbedreigende aandoeningen. Om te voorkomen dat je belandt in een situatie waarin je niet meer kunt zeggen dat je niet behandeld wilt worden, kun je een behandelverbod opstellen. Het is belangrijk daarin op te schrijven dat je in geen elke situatie, ook bij grote kans op herstel na behandeling, behandeld wil worden. Lees meer over het behandelverbod.


Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.