In schriftelijke wilsverklaringen kunt u uw wensen op medisch gebied vastleggen. U stelt deze wilsverklaringen op voor een situatie waarin u uw wensen zelf niet meer kenbaar kunt maken.

  

Wilsverklaringen van de NVVE

Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen. De tekst kan handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is. Vermeld daarom uw achternaam, voornamen (voluit), geboortedatum en geboorteplaats en aan het eind van het document de datum en handtekening. 

U kunt op elk moment een wilsverklaring opstellen, hoe eerder hoe beter. 

De wilsverklaringen van de NVVE

De NVVE geeft de volgende wilsverklaringen uit:

 • Behandelverbod
  Een arts mag geen medische handelingen uitvoeren zonder toestemming van de patiënt. In een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u geen behandeling meer wilt.
 • Euthanasieverzoek
  Met een euthanasieverzoek geeft u aan onder welke omstandigheden u euthanasie wilt krijgen. Let op: het gaat om een verzoek, euthanasie is geen recht. 
 • Volmacht
  Met een volmacht wijst u uw vertegenwoordiger aan. De vertegenwoordiger mag medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt. Dit geldt echter niet voor euthanasie: u kunt alleen zelf om euthanasie vragen. Hiervoor gebruikt u het euthanasieverzoek.

Wilsverklaringen digitaal invullen of bestellen

De wilsverklaringen van de NVVE zijn alleen beschikbaar voor leden. Leden kunnen deze digitaal invullen op Mijn NVVE. Ook kan op Mijn NVVE een papieren set wilsverklaringen voor 10 euro worden besteld. Op de verklaringen staan uw persoonsgegevens al vermeld. U kunt de wilsverklaringen aanvullen met uw eigen specifieke wensen.

Voor het invullen van de wilsverklaringen zijn hulpteksten beschikbaar op Mijn NVVE. Voor vragen en advies over wilsverklaringen kunnen leden terecht bij het NVVE adviescentrum en bij de spreekuren speciaal voor wilsverklaringen.

Word lid

De belangrijkste info over wilsverklaringen op een rij

Artsen en naasten hoeven niet te ondertekenen

Met het invullen van de verklaringen legt u uw eigen individuele wens vast. Uw partner en/of kinderen en uw arts hoeven uw wilsverklaringen dus niet te ondertekenen. Het is natuurlijk wel van belang dat u de verklaringen met hen bespreekt.

Voor uw (huis)arts is het van belang dat hij/zij zeker weet dat de verklaring van uzelf afkomstig is en niet van iemand anders. Als u de verklaring zelf aan uw arts geeft en u er vervolgens met hem/haar over spreekt, weet hij/zij zeker dat uw verklaring echt uw wil weergeeft.

U hoeft ook niet langs de notaris

De NVVE-wilsverklaringen of uw zelfgemaakte verklaringen zijn volkomen rechtsgeldig. U hoeft dus geen notaris in te schakelen. Het enige dat een notaris kan toevoegen, is de bevestiging dat de handtekening onder uw verklaring echt uw handtekening is. Als u uw verklaring zelf aan uw arts geeft, hoeft uw arts niet te twijfelen aan de echtheid van de handtekening.

Bespreek de wilsverklaringen met uw naasten en uw arts!

Als u uw wilsverklaringen heeft opgesteld bent u nog niet klaar. U moet zelf het initiatief nemen om regelmatig de wilsverklaringen te bespreken met uw arts en naasten, zodat ze er blijvend van overtuigd zijn dat u nog steeds achter uw wilsverklaringen staat. 

De NVVE adviseert om een kopie van uw wilsverklaringen te geven aan mensen die een belangrijke rol kunnen spelen als uw levenseinde nadert. De NVVE levert alle verklaringen aan in tweevoud.

 • Eén getekend exemplaar van uw verklaringen bewaart u zelf bij uw belangrijke papieren.
 • Eén exemplaar is voor uw huisarts. Maak een afspraak zodat u de verklaring persoonlijk aan de arts kunt overhandigen. U heeft dan ook de tijd om er uitvoerig over te praten. In het geval van een euthanasieverzoek kunt u met uw arts bespreken in hoeverre hij aan uw wensen tegemoet kan komen. 
 • Maak nog een kopie voor uw naasten, een gemachtigde of voor het geval u in een ziekenhuis of andere zorginstelling moet worden opgenomen. Dit exemplaar kunt u bij de intake afgeven voor opname in uw medisch dossier. U mag altijd verklaringen kopiëren als u die denkt nodig te hebben. Zet uw handtekening dan nogmaals op de kopie.

Wijzigen

U kunt uw wilsverklaringen op ieder moment wijzigen. Vergeet niet uw nieuwe wilsverklaring te tekenen en opnieuw te delen met uw arts en naasten. 

Geldigheid

Uw wilsverklaringen blijven van kracht zolang deze niet zijn ingetrokken of gewijzigd. Het is niet verplicht een wilsverklaring om de paar jaar te vernieuwen of te bevestigen. De NVVE raadt u wel aan om met een zekere regelmaat zelf met uw arts over uw verklaringen te spreken, waarmee u telkens bevestigt dat u er nog steeds achter staat. U kunt met uw huisarts afspreken hoe vaak dat gesprek plaatsvindt. Uw arts maakt dan telkens aantekeningen in uw dossier. Dat versterkt de kracht van uw wilsverklaringen en helpt de arts in geval van een euthanasieverzoek bij de beslissing over het verlenen van euthanasie als het zover is.

Een wilsverklaring aanvragen als u niet (meer) zelfstandig kunt lezen

Ook als u bijvoorbeeld blind of slechtziend bent kunt u een wilsverklaring aanvragen. Wanneer u de wilsverklaring niet zelf kunt lezen, verdient het aanbeveling dit te ondervangen door een getuigenverklaring te laten tekenen door twee getuigen. Een van de getuigen leest de inhoud van de wilsverklaring in zijn geheel aan u voor. Als u in het bijzijn van de getuigen instemt met de inhoud van de wilsverklaring moeten de getuigen de getuigenverklaring dateren en ondertekenen. Een getuigenverklaring is voor leden beschikbaar Mijn NVVE.

Een wilsverklaring aanvragen als u niet zelfstandig kunt ondertekenen

Verlamming, een motorische handicap of een gewrichtsaandoening kan er de oorzaak van zijn dat u geen wilsverklaring kunt ondertekenen. Met een getuigenverklaring en de aanwezigheid van twee getuigen is dit op te lossen; als u in het bijzijn van twee getuigen instemt met de inhoud van de wilsverklaring moeten de getuigen de getuigenverklaring dateren en ondertekenen. Als u nog enigszins in staat bent te tekenen, dan is het aan te bevelen toch uw handtekening op de wilsverklaring te zetten, ook al is deze slecht leesbaar.

Een wilsverklaring aanvragen als u lijdt aan afasie

Mocht door afasie op enig moment twijfel ontstaan of u ten tijde van de ondertekening wel besefte wat de inhoud van de wilsverklaring was, is het zinvol gebruik te maken van een getuigenverklaring. Twee getuigen moeten dan aanwezig zijn; met een getuigenverklaring verklaren de twee getuigen, na voorlezing van de wilsverklaring, dat u de inhoud daarvan heeft begrepen. U dateert en ondertekent zelf de wilsverklaring.

Veelgestelde vragen

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.