Een vertegenwoordiger aanwijzen

Wanneer u door bijvoorbeeld bewusteloosheid of gevorderde dementie zelf niet meer in staat bent met uw arts te overleggen over uw medische toestand, is het goed dat iemand anders u vertegenwoordigt. 

Bestel het formulier volmacht (alleen leden) Lid worden

Volmacht

Partner, familielid of vriend

De persoon die door u gemachtigd wordt, kan uw wilsverklaring(en) bij uw arts onder de aandacht brengen, toelichten en ervoor zorgen dat de arts ze naleeft.

Een arts is volgens de WGBo verplicht u informatie te verstrekken over een voorgestelde behandeling of onderzoek, op basis waarvan u dan kunt beslissen of u dat wel of niet wilt. Voor situaties waarin u hier zelf niet meer over kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt. Dit kan een familielid zijn of uw partner, het kan echter ook een 'buitenstaander' zijn, een vriend of vriendin bijvoorbeeld.

Opkomen voor uw wens

Het is van groot belang dat u iemand machtigt waarvan u denkt dat die zal opkomen voor hetgeen u zelf wenst. Volgens de WGBo is uw gevolmachtigde degene die, samen met de arts uiteraard, beslist over behandelingen.

Uw wens geschiedt

Als de gevolmachtigde zegt dat een behandeling niet door mag gaan of gestopt MOET worden, en bijvoorbeeld uw partner of kind is het daar mee oneens, dan zal toch de wens van de gevolmachtigde geschieden. De wens van de gevolmachtigde wordt beschouwd als de uwe. Met de volmacht kunt u een gemachtigde officieel aanwijzen en tevens een plaatsvervanger benoemen. Deze plaatsvervanger treedt alleen op bij afwezigheid van de gevolmachtigde. U kunt, om wat voor reden dan ook, altijd wijzigingen aanbrengen in uw benoeming.

Het is niet nodig een gevolmachtigde bij de notaris vast te leggen. Wel is het zeer raadzaam uw huisarts op de hoogte te brengen en hen een kopie van de Volmacht te geven.

Wijs uw vertegenwoordiger aan

Het is belangrijk om iemand aan te wijzen die uw belangen kan behartigen als u dat zelf niet meer kunt (door bijvoorbeeld bewusteloosheid, dementie, afasie of beroerte). Dit kan door middel van een volmacht. De wet geeft de volgorde aan van personen die u kunnen vertegenwoordigen:

  • curator of mentor (deze wordt door de rechter aangewezen), of als deze ontbreekt
  • schriftelijke gevolmachtigde, of als deze ontbreekt
  • partner (echtgenoot/echtgenote of levenspartner), of als deze ontbreekt
  • ouders of kinderen, of als deze ontbreken
  • broers of zusters.

U hoeft dus niet per se een volmacht in te vullen, maar het kan zijn dat u alleenstaand bent of uw partner niet wilt belasten met uw vertegenwoordiging of dat u juist één van uw kinderen of een goede vriend of vriendin graag als vertegenwoordiger wilt. In dat geval kunt u iemand schriftelijk machtigen om u te vertegenwoordigen inzake medische beslissingen.

Uw gemachtigde moet op de hoogte zijn/blijven van uw wensen. Het is daarom raadzaam eens in de paar jaar met uw vertegenwoordiger hierover contact te hebben of vaker als de situatie daarom vraagt.

Bestellen

NVVE biedt het formulier volmacht aan voor leden.
Prijs: € 10,- voor 4 exemplaren op naam.

Bestel het formulier volmacht 

U ontvangt tevens de wilsverklaringen euthanasieverzoek en behandelverbod.

 

Gemachtigde kan namens patiënt vragen een behandeling te staken of niet te beginnen

Ook als u geen behandelverbod hebt opgesteld en niet (meer) bij machte bent een beslissing te nemen, dan moet de gemachtigde al dan niet toestemming geven voor een behandeling.

Gemachtigde kan niet namens patiënt om euthanasie vragen als er geen schriftelijk euthanasieverzoek is

Een euthanasieverzoek is een persoonlijk verzoek dat u zelf moet doen, mondeling of schriftelijk. Een gemachtigde kan dat niet voor u doen.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.