Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Wij geven voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekken wilsverklaringen, doen onderzoek en ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven

Onze vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Hulp bij het zelfgewilde levenseinde is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van artsen om de gevraagde hulp te verlenen. De ruimte die de wet voor lijdende mensen met een doodswens biedt, wordt door veel artsen tot dusverre onvolledig benut.

Gevormd voor leden

Onze organisatie staat altijd voor haar leden klaar. U kunt ons bellen voor een gesprek of om een afspraak te maken. Wij helpen u met algemene vragen of met hulpvragen die voortkomen uit een crisissituatie.
Ons Adviescentrum is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar. 

Groeiend sinds 1973

De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van de leden. Meer over de doelstelling is ook te vinden in de statuten van de NVVE.

De NVVE heeft ondertussen 172.000 leden.
Op het bureau in Amsterdam werken 30 medewerkers. Daarnaast zijn er verspreid over het land 160 consulenten actief.

Raad van Toezicht

  • prof.mr.dr. M.J. Cohen (voorzitter)
  • mr. B.L.M. Middeldorp (secretaris)
  • drs. M. ten Doesschate (penningmeester)
  • prof.dr. E.S. Houwaart
  • drs. Ph.E. Sutorius
  • J.H. van der Geest

Raad van Bestuur

  • drs. A.G. Wolbert (voorzitter)
  • D. Bosscher (lid)

Missie

“De NVVE wil beschikbaarheid van keuzemogelijkheden voor een waardig levenseinde voor iedereen.”

Visie

De NVVE behartigt de belangen voor haar leden, om keuzemogelijkheden aan het eind van het leven voor een waardig sterven voor een ieder bereikbaar te maken. Zij wil dat mensen met een weloverwogen wens tot levensbeëindiging zelf mogen beslissen en de eigen regie kunnen hebben over het einde van hun leven. Zij wil dit bereiken door optimale voorlichting en ondersteuning van haar leden, naast het ontplooien van activiteiten en faciliteren van initiatieven van anderen op dit terrein. Zij zal zich beijveren voor aanpassing van wet- en regelgeving. Zij is hiervoor proactief en maximaal toegankelijk voor haar leden.

Onze partners

Onze samenwerkingspartners hierbij zijn o.a. KNMG, SCEN, V&VN, Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, 113-Online, zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

Belangrijke resultaten van de NVVE

NVVE heeft de Levenseindekliniek, nu Expertisecentrum Euthanasie, gerealiseerd

Het Expertisecentrum Euthanasie is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. De organisatie is gevestigd in Den Haag en werkt met ambulante teams door heel Nederland. Ieder team bestaat uit een arts en een verpleegkundige. Dit betekent dat zowel de gesprekken tussen arts en patiënt, alsmede de levensbeëindiging zo veel mogelijk in een thuissituatie kunnen plaatsvinden. Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek is door de NVVE gerealiseerd in 2012, maar is nu zelfstandig. Het Expertisecentrum Euthanasie heeft ondertussen veel kennis opgebouwd rondom complexe euthanasieverzoeken. Lees meer op de website van het Expertisecentrum Euthanasie.

NVVE steunt Coöperatie Laatste Wil 

Een ander initiatief dat gesteund wordt door de NVVE is de Coöperatie Laatste Wil. Het uiteindelijke doel van de CLW is het veilige beheer van een middel dat leden kunnen gebruiken op het moment dat hen goeddunkt. De coöperatie wil binnen bestaande wetgeving opereren. Lees meer op de website van de Coöperatie Laatste Wil.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Jaarverslagen NVVE

Jaarlijks publiceert de NVVE een verslag waarin zij verantwoording aflegt over de door haar uitgevoerde activiteiten. Onderstaande verslagen kunt u inzien of downloaden.

Statuten

Reglementen

Meerjarenbeleidsnota

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.