NVVE

Ledenadviesraad (LAR)

Over het doel van de LAR zegt het rapport:

'De LAR beoogt leden in staat te stellen mede vorm geven aan de realisatie van de  maatschappelijke opdracht die de vereniging zich heeft gesteld. Hij vervult een krachtige adviesfunctie vanuit een onafhankelijke positie binnen de NVVE. De LAR fungeert als oog en oor voor wat er leeft onder de leden om zodoende woordvoerder en algemeen belangenbehartiger te kunnen zijn.'

Het rapport van de projectgroep is door de ALV van 9 december 2017 aanvaard. Leden die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de LAR kunnen zich opgeven via onderstaande link. Leden van de projectgroep nemen contact op met belangstellenden.

Bent u lid van de NVVE en wilt u meer weten? Klik dan op:

Informatie over de Ledenadviesraad (inloggen als lid is vereist).

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Ontvang onze nieuwsbrief