NVVE

De vacatures
bij de NVVE

Communicatiemedewerker

De communicatiemedewerker maakt deel uit van het Mediateam van de afdeling Communicatie (bestaande uit de Presentatiedienst, redactie Relevant, Projectteam en Mediateam) en is medeverantwoordelijk voor het vertalen van de doelstellingen van de NVVE in concrete acties. Je adviseert over interne en externe communicatie, onderneemt acties en evalueert deze.…

Lees verder

Bestuurslid-vrijwilliger

Het bestuur van de NVVE bestaat uit 9 leden. Ter uitbreiding zoekt de NVVE een bestuurslid vanuit de kring van vrijwilligers van de NVVE. Het bestuurslid-vrijwilliger acteert als volwaardig bestuurder ‘zonder last of ruggespraak’, hetgeen wil zeggen dat hij of zij niet namens de vrijwilligers deel uitmaakt van het bestuur. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd.…

Lees verder

Vrijwilligers voor Stuurgroep en werkgroepen meerjarenbeleid

De Algemene Ledenvergadering heeft op 25 maart de beleidsnota Vrijheid van Sterven aangenomen. Een Stuurgroep gaat deze nota vertalen in een concreet meerjarig projectplan dat alle facetten uit de nota omvat. Dit meerjarige plan wordt als basis voor het Jaarplan 2018 (en verder) op de ALV van november 2017 gepresenteerd. Deze Stuurgroep bestaat uit de directeur, 2 MT-leden, 2 medewerkers van het bureau, 2 vrijwilligers en 2 leden.…

Lees verder

Consulent NVVE Adviescentrum in Zeeuws-Vlaanderen en het Groene Hart

Vrijwilligersfunctie. Begeleiden en bevorderen van de communicatie over de euthanasie- of levenseindewens tussen het NVVE-lid, familie, artsen, andere hulpverleners en instellingen.…

Lees verder

Werkgroep Politiek zoekt leden

De Werkgroep Politiek van de NVVE zoekt nieuwe leden. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers/NVVE-leden die (al) actief zijn in politieke partijen.

Lees verder

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder