Persbericht

"Hulp bij zelfdoding is een daad van mededogen”

De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag Michel van B., een 45-jarige man uit Cuijk, schuldig bevonden aan het helpen van zijn vriendin bij haar zelfdoding in 2020. De man kreeg een straf opgelegd van drie maanden voorwaardelijk. De NVVE vindt dat deze zaak wederom aantoont dat het hoog tijd is om naar de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding te kijken. 'Als hulp bij zelfdoding een daad van mededogen en liefde is, zou dat nooit bestraft mogen worden', stelt NVVE-bestuurder Fransien van ter Beek.

Lees verder
NVVE:
Persbericht

NVVE: "Wederom een stijging van het aantal euthanasiemeldingen"

2022 laat wederom een stijging zien van het aantal euthanasiemeldingen van 7666 naar 8720. Dit is een toename van 13,7%, een grotere stijging dan het jaar ervoor (10,5%). Ook het aandeel van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland is toegenomen van 4,5% (2021) naar 5,1% (2022).

Lees verder
Opnieuw stijging euthanasieverzoeken bij Expertisecentrum Euthanasie
Persbericht

Opnieuw stijging euthanasieverzoeken bij Expertisecentrum Euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie kreeg vorig jaar meer verzoeken om euthanasie. Meer dan 4100 mensen dienden een verzoek in. Uiteindelijk werd 1240 keer euthanasie verleend. Dat is 11 procent meer dan in 2021.

Lees verder
Week van de Euthanasie: De vijf paden
Persbericht

Week van de Euthanasie: De vijf paden

De NVVE verzorgt van 6 t/m 12 februari 2023 de Week van de Euthanasie. Het blijft hard nodig om mensen goed te informeren over wat kan en mag bij euthanasie, welke stappen er nodig zijn in een euthanasietraject en welke keuzes je hiervoor zelf moet maken. Daarom besteedt de NVVE op een interactieve website aandacht aan vijf situaties (paden) waarin euthanasie mogelijk is.

Lees verder
Marjon Vonck wordt nieuw lid Raad van Bestuur
Persbericht

Marjon Vonck wordt nieuw lid Raad van Bestuur

Marjon Vonck (46) begint per 1 februari als lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Zij volgt Dick Bosscher op, die per 1 mei met prepensioen gaat. Zij volgt hem vanaf mei ook op als hoofdredacteur van het kwartaalblad Relevant.

Lees verder
Uitspraak rechtbank is vragen om een onwaardig levenseinde
Persbericht

Uitspraak rechtbank is vragen om een onwaardig levenseinde

In Nederland vallen mensen buiten de boot als zij op een legale, waardige manier hun leven willen beëindigen. Dat bevestigt de rechtbank in Den Haag in een zaak die is aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW) tegen de Staat der Nederlanden.

Lees verder
NVVE-oprichtster Klazien Alberda overleden
Persbericht

NVVE-oprichtster Klazien Alberda overleden

In haar woonplaats Vinkega is afgelopen donderdag NVVE-oprichtster en erelid Klazien Alberda overleden. Een icoon en pionier, want zij was de allereerste voorvechter van het zelfgekozen levenseinde: ‘Het leven is een recht, geen plicht’.

Lees verder
NVVE biedt op twaalf locaties kans om nu over levenseinde te praten
Persbericht

NVVE biedt op twaalf locaties kans om nu over levenseinde te praten

Voor iedereen die het lastig vindt om over het levenseinde te praten en de wensen op papier te zetten, houdt de NVVE op zaterdag 1 oktober op twaalf locaties door het land een informatiemiddag over wilsverklaringen.

Lees verder
NVVE is zeer teleurgesteld over advies over Voltooid Leven-wet
Persbericht

NVVE is zeer teleurgesteld over advies over Voltooid Leven-wet

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is zeer teleurgesteld over het negatieve advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Voltooid Leven. Het stoort de NVVE dat de Raad daarbij sterk leunt op het Perspectief-onderzoek van drie jaar geleden.

Lees verder
Nog grote misverstanden rondom euthanasie
Persbericht

Nog grote misverstanden rondom euthanasie

Twintig jaar na de invoering van de euthanasiewet bestaan in Nederland nog veel misverstanden over de praktijk. Er is vooral veel onduidelijkheid over de vraag wanneer je in aanmerking komt voor euthanasie en welke stappen nodig zijn om het aan te vragen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) onder twaalfhonderd Nederlandse 40-plussers.

Lees verder
Minister Kuipers wil dat OM terughoudend is bij euthanasie
Persbericht

Minister Kuipers wil dat OM terughoudend is bij euthanasie

Euthanasie mag geen speelbal worden van bepaalde groepen die onder het mom van bescherming van artsen beperkingen willen doorvoeren. Dat zei minister Ernst Kuipers van VWS maandag in Den Haag tijdens het NVVE-congres over twintig jaar euthanasiewetgeving.

Lees verder
Persbericht

NVVE bezorgd over toename van palliatieve sedatie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal palliatieve sedaties in Nederland. In zeven jaar tijd is het aantal gestegen van 18 procent naar inmiddels ruim 22 procent van alle sterfgevallen.

Lees verder
NVVE start Week van de Euthanasie met thema: ‘Praten over het levenseinde’
Persbericht

NVVE start Week van de Euthanasie met thema: ‘Praten over het levenseinde’

De NVVE vraagt in de Week van de Euthanasie aandacht voor het thema ‘praten over het levenseinde’. De aftrap was in Leeuwarden waar directeur Fransien van ter Beek afgelopen zaterdag symbolisch de vlag hees om aandacht te vragen voor het thema euthanasie en het debat hierover levendig te houden.

Lees verder
NVVE overwegend positief over nieuw Standpunt KNMG
Persbericht

NVVE overwegend positief over nieuw Standpunt KNMG

De NVVE is overwegend positief over het nieuwe standpunt over beslissingen rond het levenseinde dat de KNMG op woensdag 1 december publiceerde. Tegelijkertijd zijn er ook twee ontwikkelingen die we met een kritische blik volgen.

Lees verder
Bijna 1500 deelnemers aan Dag van de Wilsverklaring 
Persbericht

Bijna 1500 deelnemers aan Dag van de Wilsverklaring 

Bijna 1500 mensen hebben zaterdag deelgenomen aan de Dag van de Wilsverklaring. Op dertien plaatsen in het land hield de NNVVE informatiebijeenkomsten over wilsverklaringen. Het aantal deelnemers was per locatie beperkt door coronamaatregelen. De dag werd voorafgegaan door een week waarin eveneens bijna 1500 mensen deelnamen aan een digitale lezing van de NVVE.

Lees verder
NVVE: overheid kom met oplossingen in plaats van te criminaliseren
Persbericht

NVVE: overheid kom met oplossingen in plaats van te criminaliseren

De NVVE is verontrust over het bericht dat het Openbaar Ministerie Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), heeft aangehouden. De NVVE roept de overheid op haar energie te steken in oplossingen voor eigen regie op het levenseinde, in plaats van te criminaliseren.

Lees verder
Richtlijn artsen en apothekers: euthanasie en hulp bij zelfdoding even betrouwbaar
Persbericht

Richtlijn artsen en apothekers: euthanasie en hulp bij zelfdoding even betrouwbaar

Sterven na een dodelijke injectie door een arts heeft niet langer de voorkeur van artsen en apothekers boven de patiënt zelf het fatale drankje te laten drinken. Dat staat in de herziene KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding. Beide methoden zijn even betrouwbaar, zeggen beide organisaties.

Lees verder
Wilsverklaringen staan dag lang centraal in dertien steden 
Persbericht

Wilsverklaringen staan dag lang centraal in dertien steden 

De NVVE verzorgt op zaterdag 2 oktober in dertien steden de Dag van de Wilsverklaring. De informatiebijeenkomsten gaan over wat je opschrijft om een wilsverklaring sterk en persoonlijk te maken. De steden waarin lezingen over wilsverklaringen worden gehouden zijn: Alkmaar, Almelo, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Nieuwegein en Zwolle.

Lees verder
NVVE voelt niets voor  onderzoek euthanasiezaken
Persbericht

NVVE voelt niets voor onderzoek euthanasiezaken

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft met grote verbazing kennisgenomen van het verzoek van het Openbaar Ministerie om een onafhankelijk onderzoek naar recente oordelen van de toetsingscommissie euthanasie. Volgens de NVVE is het OM bezig met een ordinaire machtsgreep en toont OM-topman Rinus Otte zich een slechte verliezer nadat de Hoge Raad geen spaan heel liet van zijn aanpak.

Lees verder
NVVE: Niemand sterft alleen
Persbericht

NVVE: Niemand sterft alleen

De Volkskrant berichtte zaterdag 3 juli over een zelfdoding met het zogeheten middel X waarmee de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in de publiciteit kwam. De NVVE krijgt geregeld vragen over dit onderwerp, ook omdat beide organisaties nogal eens met elkaar worden verward.

Lees verder
NVVE: Levenseinde Academie voorziet in behoefte aan meer kennis
Persbericht

NVVE: Levenseinde Academie voorziet in behoefte aan meer kennis

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kijkt terug op een succesvolle (online) opening van de Levenseinde Academie. De opening op dinsdag 15 juni 2021 bestond uit zestien live lezingen en twee vertoningen van een korte documentaire.

Lees verder
NVVE doet samen met vijftien organisaties dringend beroep op politiek
Persbericht

NVVE doet samen met vijftien organisaties dringend beroep op politiek

In een open brief doet de NVVE samen met vijftien collega-organisaties vandaag (20 mei) een dringend beroep op de informateur en alle politieke partijen om de persoonlijke vrijheden te bewaken en te versterken waar de samenleving om vraagt.

Lees verder
NVVE: cijfers euthanasie bewijzen opnieuw zorgvuldigheid
Persbericht

NVVE: cijfers euthanasie bewijzen opnieuw zorgvuldigheid

Corona heeft geen negatieve invloed gehad op het aantal euthanasieaanvragen dat in Nederland is gehonoreerd. Dat blijkt volgens de NVVE uit het Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Daarnaast is opnieuw bewezen dat de euthanasiepraktijk in Nederland zeer zorgvuldig verloopt. In slechts twee van de 6.938 meldingen stelden de RTE’s vast dat niet aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan.

Lees verder
NVVE ondersteunt actie Coöperatie Laatste Wil
Persbericht

NVVE ondersteunt actie Coöperatie Laatste Wil

De NVVE ondersteunt de actie van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) en dertig van haar leden die vandaag aangifte tegen de staat hebben gedaan, omdat het ongrondwettelijk zou zijn dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. De NVVE spreekt zich er al jaren krachtig tegen uit dat zelfdoding wel is toegestaan, maar dat het voor een ieder verboden is daarbij hulp te verlenen.

Lees verder
NVVE: Wet Voltooid Leven stap dichterbij
Persbericht

NVVE: Wet Voltooid Leven stap dichterbij

De verkiezingsuitslag brengt de wet Voltooid Leven dichterbij. Dat zegt de NVVE in reactie op de zetelverdeling. Nu D66, de indiener van het wetsvoorstel, in grootte de tweede partij van het land is, ligt het voor de hand dat zij terugkeert in het kabinet.

Lees verder
Geringe politieke aandacht voor levenseinde is zorgelijk
Persbericht

Geringe politieke aandacht voor levenseinde is zorgelijk

De NVVE heeft uitgezocht of de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen recht doen aan wensen rond een waardig levenseinde. NVVE-directeur Agnes Wolbert: “Dat is zeer teleurstellend. In sommige verkiezingsprogramma’s wordt zelfs geen letter gewijd aan het levenseinde.”

Lees verder
Zeer succesvolle Week van de Euthanasie
Persbericht

Zeer succesvolle Week van de Euthanasie

De NVVE kijkt terug op een succesvolle en inspirerende Week van de Euthanasie waarin zestien digitale lezingen (webinars) over euthanasie bij dementie in totaal bijna 3000 belangstellenden trokken. Met meer dan 1000 kijkers voor de online première van de documentaire Dokter Kees en lovende reacties op de gastcolumns en de podcast van de NVVE Jongeren.

Lees verder
Door NVVE georganiseerde première Dokter Kees groot succes
Persbericht

Door NVVE georganiseerde première Dokter Kees groot succes

Vandaag (14 februari ) maakte de première met nagesprek van de aangrijpende documentaire Dokter Kees zoekend naar de wil van Willy duidelijk hoe belangrijk nuance en goede informatie zijn bij het thema euthanasie bij dementie, en dat daar nog vele vragen over zijn.

Lees verder
Vlag van NVVE wappert in Vinkega
Persbericht

Vlag van NVVE wappert in Vinkega

Vanaf vandaag wappert de vlag van de NVVE een week lang in het Friese Vinkega. Daarmee trapt de NVVE de Week van de Euthanasie af. In de tuin van Klazien Alberda, oprichtster en erelid van de NVVE, werd de vlag in top gehesen, in het bijzijn van Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de NVVE. In Vinkega is het fundament gelegd voor de huidige euthanasiewetgeving die precies 20 jaar geleden werd aangenomen in de Eerste Kamer.

Lees verder
Geen nader onderzoek regionale verschillen euthanasie
Persbericht

Geen nader onderzoek regionale verschillen euthanasie

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt het niet nodig nader onderzoek te doen naar regionale verschillen in het verlenen van euthanasie. De Jonge antwoordt dit op Kamervragen van de ChristenUnie.

Lees verder
Artsen bieden geen euthanasie aan
Persbericht

Artsen bieden geen euthanasie aan

Agnes Wolbert en Dick Bosscher van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) bestrijden vandaag (maandag 25 januari) in Trouw de suggestie dat in sommige delen van Nederland artsen actief euthanasie aanbieden.

Lees verder
Documentaire toont taboe rond euthanasie bij jongeren
Persbericht

Documentaire toont taboe rond euthanasie bij jongeren

De indrukwekkende documentaire van Tim Hofman (BOOS) die vandaag online is gezet, toont op wrange wijze aan hoe groot het taboe nog is rondom euthanasie bij jongeren. In de documentaire worden diverse jonge mensen gevolgd met een al lang gekoesterde doodswens.

Lees verder

Ontvang onze nieuwsbrief

NVVE is top!

Word ook lid
Woody Allen

Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.

— Woody Allen

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.