NVVE

NVVE symposium

Niet behandelen is ook een optie

Programma

09:30 - 10:00 uur Ontvangst en koffie
10:00 - 10:05 uur Welkom
10:05 - 10:15 uur Opening (Agnes Wolbert)
Inleiding op het symposium.

10.15 – 10.40 uur Wat zegt de wet? (Eugène Sutorius)
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. In een korte presentatie legt Eugène Sutorius uit hoe het behandelverbod in deze wet verankerd is en wat de rechten en plichten zijn van u en uw behandelaars.

10:40 - 11:05 uur Afzien van reanimatie
De regels, de praktijk en de wenselijke situatie (Hugo van der Wedden)
Hugo van Wedden gaat in op het spanningsveld tussen praktijk en regelgeving als het gaat om afzien van reanimatie. Hoe krijgen we de menselijke maat terug?

11:05 - 11:30 uur Pauze
11.30 - 11:50 uur Teveel van het goede? Niet alles wat kan hoeft. (Gert van Dijk)
De moderne geneeskunde is tot steeds meer in staat. Die ontwikkeling heeft veel goeds gebracht, maar heeft ook een keerzijde: onderzoek en behandelingen kunnen bijvoorbeeld erg belastend zijn. Soms wordt er in de laatste levensfase te lang doorgegaan met behandelen en is er te weinig aandacht voor de kwaliteit van leven en sterven. In deze presentatie gaat ethicus Gert van Dijk in op de oorzaken en achtergronden hiervan. Ook geeft hij enkele tips over wat je als patiënt kunt doen om zorg in de laatste levensfase zoveel mogelijk passend te laten zijn bij de eigen wensen en voorkeuren.

11:50 - 12:10 uur

De rol van de arts (Eva Asscher)
Naarmate mensen ouder worden wordt de zorg rond de laatste fase van het leven gecompliceerder. Dit komt bijvoorbeeld doordat ouderen een combinatie van aandoeningen hebben.
Er moeten regelmatig keuzes gemaakt worden over het beginnen, doorzetten of beëindigen van een behandeling. Wat is de rol van de arts in dit traject? Welke beslissingen worden ter tafel gebracht? Wanneer en door wie? Hoe worden de beslissingen genomen?
Welke handvaten zijn er om samen met de patiënt wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde te bespreken en vast te leggen? Welke voor- en nadelen zitten daar aan vast?

12:10 - 12:30 uur

Dokter: stop! (Paul Smit)
Paul Smit is arts in een hospice en kent als geen ander de kracht van het behandelverbod. Aan de hand van een aantal cassussen laat hij zien hoe het sterven eruit kan zien als je verdere behandeling weigert. Hoe ga je bijvoorbeeld dood aan een gebroken heup?

12:30  - 13:30 uur Lunch
13:30 - 14:00 uur Keuzesessies ronde 1
  Keuze 1 - Hoe bespreek je je wensen met de arts? (Eric van de Laar)
  Keuze 2 - Hoe stel je een behandelverbod op? (NVVE)
  Keuze 3 - Helpt het behandelverbod in het verpleeghuis? (Bert Keizer)
14:00 - 14:15 uur Zaalwissel
14:15 - 14:45 uur Keuzesessies ronde 2
  Keuze 4 - Hoe bespreek je je wensen met de arts? (Eric van de Laar)
  Keuze 5 - Hoe stel je een behandelverbod op? (NVVE)
  Keuze 6 Helpt het behandelverbod in het verpleeghuis? (Bert Keizer)
14:45 - 15:00 uur Pauze en zaalwissel
15:00 - 15:30 uur Plenaire afsluiting
15:30 - 16:00 uur Borrel

Keuzesessies

  • Hoe bespreek je je wensen met de arts (Eric van de Laar)

    In de workshop komen een aantal aspecten uit de scholing ‘tijdig spreken over het levenseinde’ aan bod, waaronder inzicht in belemmerende factoren (die voor uitstel van het gesprek zorgen) voor zorgverlener en patient, zoals schroom voor de dood, hoop (‘opgeven is geen optie’?) en timing (wanneer is een goed moment?). Het zwaartepunt van de workshop ligt op de inhoud van het gesprek: hoe voorkom je dat alleen medisch inhoudelijke opties besproken worden? Hoe zorg je ervoor dat zaken die voor jou als patient van belang en waarde zijn voor het verdere verloop van het leven en uiteindelijk het sterven, een serieuze plek krijgen in het gesprek met de arts over (afzien van) behandelopties, keuzes in palliatieve zorg en de manier van sterven.
  • Hoe stel je een behandelverbod op? (NVVE)

    Is het iets waar u al lang over nadenkt, maar u komt er steeds niet toe? Of eigenlijk leest u hier net over en denk je: ‘dat moest ik toch ook maar eens regelen!’?
    Kom dan naar de workshop ‘Hoe stel je een behandelverbod op?’ waarin we diverse tips geven zodat u een vliegende start kan maken met het opstellen van het behandelverbod.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.