Onder welke omstandigheden

Met een euthanasieverzoek geeft de ondertekenaar van de verklaring precies aan onder welke omstandigheden hij graag zou willen dat de arts euthanasie bij hem uitvoert.

Bestel het euthanasieverzoek (alleen leden) Lid worden

Euthanasieverzoek

Schriftelijk verzoek tot euthanasie

Een euthanasieverzoek is een verzoek aan de arts. In dit verzoek legt u vast in welke situatie u vindt dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De formulering van de verklaring is dusdanig opgesteld dat er geen twijfels zijn over de wensen van de drager.

Het document is belangrijk, omdat de arts hiermee kan aantonen dat het het verzoek van de persoon in kwestie was en niet iets wat hij zelf heeft bedacht. Daarmee voldoet hij aan een belangrijk deel van de zorgvuldigheidseisen die in de wet worden gesteld aan artsen die ingaan op een verzoek om euthanasie. Met dit document vergroot u uw kansen dat de arts uw wens ook uitvoert. Er bestaat immers geen recht op euthanasie. Ook niet met een wilsverklaring.

Bestellen

NVVE biedt voor leden wilsverklaringen aan (waaronder het euthanasieverzoek)
Prijs: € 10,-

Bestel het euthanasieverzoek (alleen leden) Lid worden

U ontvangt tevens de wilsverklaringen behandelverbod, volmachtformulieren en een aanvraagformulier voor een niet-reanimerenpenning.

Het euthanasieverzoek dient ook als:

• ‘gespreksdocument’ voor een gesprek met uw arts, waarin u hem/haar vraagt en peilt of hij/zij op het moment dat uw euthanasiewens actueel wordt, bereid zal zijn aan uw wens te voldoen;

• verduidelijking van uw wil als u deze nog wel enigszins kunt aangeven, maar niet meer in staat bent tot het geven van een uitgebreide toelichting;

• een concreet verzoek om euthanasie als u uw wil niet meer kunt uiten;

• bevestiging van uw vrijwillige overtuiging op grond waarvan uw vertegenwoordiger uw stervenswens kan overbrengen aan de arts wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent;

• als ondersteuning van de weloverwogenheid van het euthanasieverzoek.

Aanvulling dementie

Bij het euthanasieverzoek is de aanvulling dementie toegevoegd. Hierin kunt u aangeven waarom voor u het leven in een gevorderd stadium van dementie ondraaglijk is en u uw arts om euthanasie verzoekt.

Meer over de aanvulling dementie

Uitgebreide handleiding 

De verklaringen zijn alleen door leden van de NVVE aan te vragen en worden steeds geleverd met een uitgebreide handleiding en richtlijnen voor het invullen. De verklaringen zijn al voorzien van uw achternaam, voornamen, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt de wilsverklaringen aanvullen met uw eigen specifieke wensen.

Vragen?

Heeft u vragen over onze wilsverklaringen dan staat onze ledenondersteuningsdienst voor u klaar. 

Bel: 020-6200690

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

De NVVE staat altijd voor haar leden klaar. U kunt ons bellen voor een gesprek of om een afspraak te maken. U kunt bij ons terecht met algemene vragen, maar ook met hulpvragen die voortkomen uit een crisissituatie.

Lees verder