NVVE

Wat is

euthanasie?

Euthanasie

Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht, daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Euthanasie is dus het actief beëindigen van een leven door een ander. …

Lees verder

De euthanasiewet

In Nederland is euthanasie en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden toegestaan. Dit is vastgelegd in de Euthanasiewet. Euthanasie is strafbaar tenzij de uitvoerende arts zich aan de zorgvuldigheidseisen houdt.…

Lees verder

Zorgvuldigheidseisen

Een arts moet bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie of hulp bij zelfdoding voldoen aan de zorgvuldigheidseisen zoals die in de wet zijn vastgelegd. Een patiënt moet voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bijvoorbeeld altijd zelf een euthanasieverzoek doen.…

Lees verder

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

De NVVE staat altijd voor haar leden klaar. U kunt ons bellen voor een gesprek of om een afspraak te maken. U kunt bij ons terecht met algemene vragen, maar ook met hulpvragen die voortkomen uit een crisissituatie.

Lees verder