Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt tot zijn dood in slaap gehouden met medicijnen om zijn lijden te verlichten. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie.

Palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie is het niet de bedoeling dat de patiënt eerder sterft. Daarom valt palliatieve sedatie niet onder de euthanasiewetgeving. Bij euthanasie dient de arts dodelijke middelen toe aan de patiënt.

Voorwaarde palliatieve sedatie

Een arts mag palliatieve sedatie toepassen als hij verwacht dat de patiënt niet langer dan twee weken te leven heeft en ondraaglijk lijdt aan symptomen, die niet op andere wijze te verhelpen zijn.

Verzoek palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is een medisch besluit. Dit besluit zal met de patiënt zelf, naaste familie of vertegenwoordiger worden overlegd. In de richtlijn palliatieve sedatie van de artsenorganisatie KNMG staat duidelijk beschreven wanneer palliatieve sedatie medisch gezien verantwoord is.

Melden palliatieve sedatie

Een arts hoeft palliatieve sedatie niet te melden aan de gemeentelijke lijkschouwer of te laten toetsen door een regionale toetsingscommissie euthanasie. Het is immers een gewone medische handeling.

Veelgestelde vragen

 • Wat is palliatieve sedatie?

  Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in een laatste levensfase. Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van het lijden van de patiënt, niet om het leven langer of korter te maken.
 • Wanneer wordt gekozen voor palliatieve sedatie ?

  Als een patiënt ondraaglijk lijdt als gevolg van een of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen, mag een arts in overleg met patiënt of vertegenwoordiger overgaan tot palliatieve sedatie, mits de levensverwachting één tot twee weken is .
 • Is palliatieve sedatie niet hetzelfde als euthanasie?

  Nee, palliatieve sedatie behoort tot het normaal medisch handelen: de patiënt krijgt een slaapmiddel waarmee hij in een diepe, continue slaap wordt gebracht. De patiënt eet en drinkt niet meer en op enig moment volgt een natuurlijke dood. Dit kan een aantal dagen duren. Bij euthanasie wordt ook een middel toegediend dat de werking van het hart stop zet. De patiënt overlijdt meteen.
 • Wat maakt het uit als een patiënt al in de laatste levensfase is?

  Een patiënt kan bij een ondraaglijk lijden een nadrukkelijke weloverwogen wens hebben om op een bewust gekozen moment in te slapen en doet in dat geval een verzoek aan de arts om euthanasie. Als er sprake is van ondraaglijk lijden kan een arts het lijden van de patiënt ook verlichten door palliatieve sedatie toe te passen.
 • Kan een patient kiezen voor palliatieve sedatie?

  Ja, een patiënt kan kiezen voor palliatieve sedatie. De arts beoordeelt dan of er een indicatie voor is. Aan palliatieve sedatie gaat altijd een fase vooraf waarin een arts de situatie van de patiënt bespreekt en de patiënt goed voorlicht, zodat er nog ruimte is voor afweging.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.