Waardig sterven

Onder waardig sterven verstaan wij een humane dood, zonder lijden en niet in eenzaamheid. De NVVE streeft ernaar dat artsen maar ook je naasten je hierbij kunnen helpen, of dat je zelf over betrouwbare middelen kunt beschikken waarmee je zelf op een waardige manier je leven kunt beëindigen.

 
Regie over uw levenseinde

Waardig sterven is de manier die je zelf kiest

De meeste mensen willen overlijden in een slaap, zonder pijn. Maar dit gebeurt lang niet altijd. Door lichamelijk of psychisch lijden kan de weg naar de dood zwaar of mensonterend zijn. Soms worden mensen juist in leven gehouden terwijl ze dat niet willen.

Om in die omstandigheden waardig te kunnen sterven, ben je afhankelijk van een arts. De NVVE streeft ernaar dat ook je naasten je kunnen helpen met een waardige dood, of dat je zelf over betrouwbare middelen kunt beschikken waarmee je zelf op een waardige manier je leven kunt beëindigen.

U moet uw arts overtuigen

Ook als een arts van mening is dat in uw geval aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, kan hij euthanasie weigeren als hij levensbeëindiging niet in overeenstemming acht met zijn (opvatting van) medische ethiek of met zijn levensbeschouwing/geloofsovertuiging.

Bespreek uw wensen daarom altijd met uw (huis)arts. Uw arts weet dan wat u wilt en u weet wat uw arts voor u kan betekenen. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

Heeft u het gevoel heeft dat u niet goed behandeld of geïnformeerd wordt, dan is het goed om te weten wat uw rechten als patiënt zijn.

Wat wilt u bij uitzichtloos lijden?

Uitzichtloos lijden wil zeggen dat er met behandeling redelijkerwijs geen verbetering in de toestand van de patiënt meer is te bereiken. De oorzaak van het lijden hoeft niet alleen lichamelijk te zijn. Ook een chronische psychiatrische ziekte kan ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaken.

Of er sprake is van uitzichtloos lijden wordt alleen bepaald naar heersend medisch inzicht. Het moet naar medisch vakkundig oordeel vaststaan dat uw situatie niet te verbeteren is. Behandelalternatieven moeten tussen u en uw arts goed worden besproken. Een van de zorgvuldigheidseisen is dat u en uw arts samen zijn overeengekomen dat er geen redelijke andere oplossing is.

Wat wilt u bij uitzichtloos lijden? Spreek er over met uw naasten, uw arts of met leden van de NVVE.

Wat wilt u bij ondraaglijk lijden?

Ondraaglijk lijden is altijd gebaseerd op een subjectieve ervaring: de één kan meer pijn en lijden verdragen dan de ander. Alleen de patiënt zelf kan dit beoordelen. Toch zal de arts zich moeten overtuigen waarom het lijden voor de patiënt ondraaglijk is. Hij moet nagaan of de patiënt het lijden redelijkerwijs ondraaglijk kan vinden.
U moet dus uw arts overtuigen van de ondraaglijkheid van uw lijden. Een arts kan ook een euthanasieverzoek inwilligen als er sprake is van een uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.

Kunt u voor u zelf al verwoorden wat u wilt bij uitzichtloos lijden? Bespreekt u dit met vrienden of familie? Of liever met een arts of iemand van onze ledenondersteuningsdienst? 

Sterven op uw eigen moment

Het moment waarop er euthanasie wordt uitgevoerd bepaalt u uiteindelijk zelf. Het verkeren in de stervensfase is hiervoor in ieder geval geen voorwaarde. Onder stervensfase wordt verstaan dat uw arts inschat dat u op korte termijn zult overlijden. Zodra uw situatie uitzichtloos is en uw lijden ondraaglijk, is het aan u om een euthanasieverzoek te doen.

Niet alleen bij ongeneeslijke ziekte zoals kanker kunt u een euthanasieverzoek doen. Een arts kan ook een euthanasieverzoek inwilligen als er sprake is van een uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden.

Wel moet voor de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding altijd aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen worden voldaan.

De NVVE is er voor u, sterven doe je niet alleen

De NVVE helpt u om uw weg te vinden, in uw overweging, maar ook met praktische hulp. Wij geven informatie, individuele ondersteuning, bemiddeling en advies over vragen of problemen rondom een vrijwillig levenseinde.

NVVE Adviescentrum

De NVVE geeft informatie, bemiddeling en advies. Het NVVE Adviescentrum bestaat uit consulenten die verspreid over het land wonen en coördinatoren die werken vanuit het verenigingsbureau in Amsterdam. Onze coördinatoren hebben veel werkervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Leden van de NVVE in actie

Individuele vrijheid en zelfbeschikking zijn voor NVVE een groot goed: wij willen dat er geen mensen met een stervenswens worden uitgesloten.

De euthanasiewet heeft van het zelfgewilde sterven een ingewikkelde en puur medische kwestie gemaakt. Euthanasie en hulp bij zelfdoding kunnen nu alleen onder voorwaarden en uitsluitend door een arts worden verleend, die hiertoe niet verplicht is. En het lijden moet altijd een medische grondslag hebben. De wet sluit daarmee veel mensen met een weloverwogen stervenswens uit. Daarom komen wij in actie.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.