Aftrekbaarheid van giften

Uw giften zijn aftrekbaar voor zover u in één jaar meer dan 1% van uw jaarinkomen schenkt aan organisaties met een ANBI-status (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek). Er geldt ook een maximum: 10% van uw inkomen. Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Uw schenkingen aan organisaties met een ANBI-status worden bij het bepalen of u boven de minimum- of onder de maximumdrempel zit ook bij elkaar opgeteld.

Als u schenkt via een periodieke gift en daarvoor een overeenkomst met de NVVE heeft gesloten, dan is uw gift altijd helemaal aftrekbaar van de belastingen.

ANBI-gegevens NVVE

Naam instelling

NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
De contactgegevens van de NVVE vindt u hier.

KvK- en RSIN-nummer

KvK: 404 071 22     RSIN: 002 946 099

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden en toezichthouders

De bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden en toezichthouders zijn terug te vinden op deze pagina.

Beloningsbeleid

De NVVE beloont zijn medewerkers marktconform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de personeelslasten zijn terug te vinden in de jaarrekening. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Meer over het beloningsbeleid vindt u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van de NVVE vindt u in het jaarverslag

Financiële verantwoording

De uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Meer weten over ANBI's?

Voor meer informatie over ANBI's en waar zij aan moeten voldoen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.


Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.